15 maart 2020

Coronamaatregelen Nationale Politie

De korpsleiding van de Nationale Politie heeft landelijke maatregelen afgekondigd tegen verdere verspreiding van het coronavirus onder politiemedewerkers. Deze informatie is te vinden op het intranet van het korps en wordt elke twee uur geactualiseerd.

De maatregelen van de korpsleiding hebben twee doelen: een bijdrage leveren aan het voorkomen van verdere verspreiding van het coronavirus binnen Nederland EN ervoor zorgen dat ook op de langere termijn voldoende politiemensen inzetbaar zijn om de belangrijkste veiligheids- en hulptaken te kunnen blijven uitvoeren.

Inzet, flexibiliteit en moed
In een mail aan alle medewerkers heeft korpschef Akerboom gisteravond de bijzondere maatschappelijke verantwoordelijkheid van de politie op dit punt benadrukt. Hij sprak zijn respect en waardering uit voor de ‘inzet, flexibiliteit en moed’ waarmee politiemensen hun plichtsbesef waarmaken, ‘hoe of waar je nu ook werkt’. Ook liet hij weten mee te leven met de collega’s die besmet zijn geraakt en gaf hij de verzekering dat de werkgever alles op alles zet om de werkomstandigheden voor het personeel zo veilig en gezond mogelijk te maken.

Het korps staat in nauw overleg met het RIVM en neemt de specifieke maatregelen in overleg met de Rijksoverheid, aldus Akerboom . Een paar van de afgekondigde maatregelen:

  • Alle noodhulpvoertuigen krijgen sealbags met beschermende middelen, zoals mondkapjes en handschoenen en desinfecterende handgel.
  • In overleg met hun leidinggevenden werken politiemedewerkers die kunnen thuiswerken zoveel mogelijk thuis.
  • Politiemedewerkers met zowel verkoudheidsklachten als koorts blijven thuis. (Collega’s met alleen verkoudheidsklachten niet; die zijn te hard nodig).
  • Trainingen waarbij fysiek contact niet nodig is- zoals schiettrainingen – gaan door. Andere trainingen en ook grootschalige oefeningen, bijvoorbeeld van de ME, worden afgelast tot en met 31 maart.
  • Interne bijeenkomsten met meer dan 100 politiemedewerkers worden afgelast.
  • Buitenlandse reizen mogen alleen doorgaan als dit voor het directe politiewerk dringend noodzakelijk is.

Heel veel dank
Tijdens de persconferentie van donderdagmiddag 12 maart waarop de landelijke coronamaatregelen werden gepresenteerd, roemde minister Bruno Bruins van Volksgezondheid, Welzijn en Sport roemde de inzet van belangrijke sectoren zoals zorg en politie. ‘We realiseren ons dat we ongelooflijk veel van u vragen en hebben veel waardering voor uw inzet: heel veel dank.’

  • Meer weten over het coronobeleid van de werkgever? Kijk op het intranet van het korps.
  • Zit je met vragen over jouw gezondheidssituatie? Overleg met je leidinggevende.
Meer over:
Corona