14 maart 2020

Coronamaatregelen FNV Veiligheid/NPB

Ook FNV Veiligheid – het samenwerkingsverband tussen de Nederlandse Politiebond, defensiebond AFMP en de Marechausseevereniging – heeft gehoor gegeven aan de oproep van het kabinet om een bijdrage te leveren aan het blokkeren van de verspreiding van het coronavirus.

Een van de genomen maatregelen is het afgelasten van vakbondsbijeenkomsten.

  • Zo heeft de NPB besloten de themadag #NoFilter op vrijdag 3 april niet door te laten gaan, maar naar een andere (nog niet bekende) datum te verschuiven.
  • De komende bijeenkomst van de bondsraad van de NPB op dinsdag 17 maart is afgeblazen.
  • Ook de invulsessies van het NPB-belastingnetwerk zijn afgelast; de deskundige ondersteuning bij het optimaliseren van belastingaangiftes zal dit jaar zoveel mogelijk digitaal gebeuren.

Thuiswerken
In lijn met het belangrijkste advies van het kabinet werkt het personeel van FNV Veiligheid vanaf vandaag zoveel mogelijk vanuit huis. Op het hoofdkantoor in Utrecht is daardoor nog slechts een minimale bezetting aanwezig. Met enig improviseren moet het echter lukken om de reguliere dienstverlening aan de leden van de NPB, AFMP en MARVER ongehinderd te laten doorgaan.

Boodschap aan de collega's
NPB-voorzitter Jan Struijs: ‘Het is duidelijk dat de coronacrisis een extra beroep gaat doen op het verantwoordelijkheidsgevoel en het uithoudingsvermogen van politiemedewerkers. Wij wensen iedereen veel sterkte, wijsheid en bovenal gezondheid. Dat laatste geldt natuurlijk in het bijzonder voor de collega’s die inmiddels besmet zijn geraakt. De NPB heeft nauw contact met de werkgever over de ontwikkelingen en steunt hem zoveel mogelijk met raad en daad bij het maken van de juiste keuzes – in het belang van Nederland, maar uiteraard ook in het belang van de politiemensen die in de frontlinie voor veiligheid en noodhulp moeten blijven zorgen.’

Meer over:
Corona