20 januari 2019

NPB-contributie 20 cent omhoog

Voor het eerst in zeven jaar heeft het hoofdbestuur van de NPB zich genoodzaakt gezien een contributieverhoging door te voeren. Met ingang van 1 januari 2019 is het maximale contributiebedrag met € 0,20 verhoogd tot € 14 per maand.

De minimumcontributie – voor (vervroegd) gepensioneerde collega’s en leden van de vrijwillige politie – blijft € 7,25.

Het lidmaatschap van de NPB kost dus voortaan 0,7 procent van je salaris (brutoschaalbedrag) per maand, met een minimum van € 7,25 en een maximum van € 14.

Meer over:
Vereniging