Meghan Burger Beleidsmedewerker NPB

Continuering Fit@NP mooie stap voorwaarts

Het in 2014 gestarte project Fit@NP is een succes gebleken en krijgt een blijvende inbedding in de organisatie. De financiering voor de komende vier jaar is mede mogelijk door het extra geld dat in het regeerakkoord voor de politie is uitgetrokken.

Voor degenen die het niet kennen: Fit@NP is een programma gericht op het versterken van de fysieke en mentale conditie van politiemensen. Het kent drie varianten. Fit Online geeft via intranet informatie over een gezonde(re) levensstijl. Fit Plus geeft een wekelijks aanbod van coaching op het gebied van voeding, bewegen en stressreductie op vrijwillige basis op een politie- of IBT-locatie.

Coachingstraject
En tot slot Fit Maximaal: dat voorziet in een coachingstraject van twaalf tot twintig weken gericht op het behalen van persoonlijke doelen. Deze laatste variant is vooral geschikt voor collega’s die wat extra begeleiding nodig hebben, bijvoorbeeld als er sprake is van een langdurig ziekteverzuim, herstel van een ziekte of bijvoorbeeld overgewicht.

In een periode van drie jaar hebben ruim 24.000 collega’s gebruik gemaakt van één van de varianten van Fit@NP. Er kan dus wel gesteld worden dat het een groot succes is.

Vitaliteitsbeleid
De NPB is blij met dit mooie resultaat. We vinden Fit@NP van grote meerwaarde voor de organisatie en hebben het programma altijd gesteund. Wat ons betreft is dit een mooie stap voorwaarts, maar tegelijkertijd ook slechts de eerste van een serie stappen richting een volwaardig vitaliteitsbeleid. Dat staat binnen de politie immers overduidelijk nog in de kinderschoenen. Met Fit@NP is een mooie basis gelegd, die nu uitgebouwd kan gaan worden.

Faciliteiten en geld
De NPB zal zich de komende tijd hard maken voor een vitaliteitsbeleid dat aansluit bij de eisen die aan collega’s gesteld worden. Wat ons betreft behelst dat meer dan een kleine bijdrage voor nieuwe sportschoenen. Gezocht moet worden naar een goede combinatie van faciliteiten en geld. We zijn in afwachting van een uitnodiging van de werkgever om hierover in gesprek te gaan.

Meer over:
VGW