5 december 2023

Cao-vraag van vandaag: komt er een algemene ledenpeiling?

De politiebonden gaan het onderhandelaarsakkoord over een nieuwe politie-cao dit keer NIET via een landelijke (digitale) ledenpeiling aan hun leden voorleggen. Volgens de bonden hebben ze door de afgelopen twee weken tien fysieke en tien digitale bijeenkomsten te houden alle politiemedewerkers voldoende gelegenheid gegeven om te laten weten wat ze van het cao-resultaat vinden.

Door deel te nemen aan deze bijeenkomsten heeft iedereen uit eerste hand informatie kunnen krijgen van de bondsvoorzitters. Ook is er volop gelegenheid geweest voor het stellen van vragen, waarna de deelnemers tot slot hun oordeel over het bereikte afsprakenpakket konden geven.

De uitkomst van de stemmingen tijdens de fysieke en digitale ledenbijeenkomsten speelt een belangrijke rol bij de besluitvorming van de besturen van de bonden over het al dan niet definitief ondertekenen van de nieuwe politie-cao.

Meer over:
cao 2024-2025