11 februari 2022

Cao-protestactie: geen politie tijdens VVV-Roda

De politiebonden roepen alle betreffende collega’s op hun inzet rondom de voetbalwedstrijd VVV - Roda op zondag 13 februari vier uur te onderbreken. Deze actie is onderdeel van het stapelprotest Van kwaad tot erger tegen het uitblijven van een nieuwe politie-cao. De werkonderbreking begint om 13:30 uur (een uur voor de aftrap op het veld) en zal duren tot een uur na afloop van de wedstrijd.

De acties van de politiebonden zijn erop gericht het kabinet Rutte IV duidelijk te maken hoezeer de gezondheid en veiligheid van de huidige politiemedewerkers in de knel zijn gekomen door onverstandig politiebeleid van de kabinetten Rutte I tot en met III. De nieuwe regeringsploeg weigert haar verantwoordelijkheid op dat punt te erkennen en mee te werken aan snelle cao-afspraken over verlichting van de huidige situatie.

De politiebonden zullen deze verwaarlozing van de belangen van de politiemensen beantwoorden met acties waardoor de huidige gezagsdragers in hun financiële en politieke belangen geraakt worden. Dat gebeurt zoveel mogelijk op publieksvriendelijke wijze, maar dat is eerlijk gezegd niet lang vol te houden. Gezien de aard van het politiewerk hebben vakbondsacties op dat gebied al gauw maatschappelijke gevolgen, uiteenlopend van irritant/vervelend tot ernstig/zorgwekkend.

Overzicht acties tot nu toe:

● Op dinsdag 28 december vond de eerste actie in dat kader plaats bij de Vreemdelingenpolitie in Ter Apel.
● Deze actie werd gevolgd door een vakbondsbijeenkomst op zondag 2 januari tijdens de afgelaste demonstratie op het Museumplein in Amsterdam.
● Op vrijdag 14 januari was er een actie voorafgaande aan de corona persconferentie in Den Haag.
● Op 23 januari was er een actie voorafgaande aan de voetbalwedstrijd PSV– AJAX in Eindhoven.
● Op 6 februari was er een mars van de vakbonden in Rotterdam
● Vanaf 9 februari worden er géén bonnen meer geschreven voor lichte overtredingen;
● Komende weekend wordt er niet gehandhaafd op openingstijden in de horeca
● Op 11 februari zijn de stapelprotesten aangekondigd voor de komende weken

Meer informatie
Meer weten over het actietraject? Neem contact op met het Landelijk Actiecentrum (LAC) van de politiebonden ACP, ANPV, Equipe en NPB via info@politieacties.nl!

Meer over:
cao2022