6 oktober 2021

Cao-onderhandelingen lopen vertraging op

De problematische kabinetsformatie van 2021 leidt op allerlei gebieden tot ongewenste vertragingen. Dat geldt ook voor de onderhandelingen over een nieuwe politie-cao vanaf 1 januari 2022. De NPB en de andere drie politiebonden zouden daarmee het liefst in oktober of november 2021 zijn begonnen, maar het ziet ernaar uit dat we noodgedwongen geduld moeten hebben tot (enige maanden) na de jaarwisseling.

Met verbeteringen in de arbeidsvoorwaarden en werkomstandigheden van het politiepersoneel is in de regel veel geld gemoeid – zeker als het gaat om een heel pakket van allerlei soorten verbeteringen tegelijk, zoals in een cao. Het afsluiten van een cao behoort dan ook niet tot de bevoegdheden van een demissionair kabinet, dat na verkiezingen nog een tijdje doorwerkt in afwachting van de komst van een nieuw kabinet. Zo’n ‘tussenkabinet’ wordt geacht op de winkel te passen, maar geen grote en kostbare beslissingen meer te nemen.

Zolang de koning geen nieuwe regeringsploeg met volwaardige ministeriële (en financiële) bevoegdheden heeft benoemd, zit er voor de politiebonden dus niets anders op dan te wachten en hun bijdrage aan het onderhandelingsproces zo goed mogelijk voor te bereiden.

Gezamenlijke cao-inzet
Momenteel wordt dan ook zorgvuldig gewerkt aan het formuleren van de inzet van de bonden bij de komende cao-onderhandelingen. Welke verbeteringen in de arbeidsvoorwaarden en werkomstandigheden zijn gewenst en welke zijn het meest urgent? Net als in 2020 hebben de NPB en de andere drie politiebonden afgesproken vanaf het begin gezamenlijk op te trekken. Dat wil zeggen: de bonden maken en publiceren niet langer eerst ieder voor zich een eigen wensenlijst en voegen die vervolgens samen tot één inzet. De besturen en beleidsmedewerkers werken nu meteen vanaf de start samen om tot een gezamenlijke inzet te komen.

Ledenpeiling
In de regel gaat dit proces gepaard met een (digitale) ledenpeiling. Vorig najaar hebben de bonden zo’n ledenraadpleging gehouden en daarop hun inzet bij de onderhandelingen voor een politie-cao vanaf 1 januari 2021 gebaseerd. Die onderhandelingen liepen echter spaak door een combinatie van politieke onwil en een reeks onfortuinlijke politieke ontwikkelingen (de val van het kabinet Rutte III; de moeizame start van de formatie van een nieuw kabinet).

‘Tussen-cao’
Afgelopen voorjaar kozen de politiebonden eieren voor hun geld door met het demissionaire kabinet een ‘tussen-cao’ voor een jaar af te sluiten, waardoor in ieder geval een loonsverhoging van 1,3 procent vanaf 1 juli 2021 kon worden gerealiseerd (plus nog een aantal andere verbeteringen). Door deze gang van zaken ligt het merendeel van de cao-inzet van de bonden als het ware nog steeds op de overlegtafel , klaar om bij een volgende onderhandelingsronde weer te worden opgepakt.

Concept-wensenlijst
Vandaar dat dit keer gekozen is voor een alternatieve voorbereidingsroute. Om de leden niet lastig te vallen met vragen naar de bekende weg, schrijven de bonden op basis van de vorig najaar gehouden ledenpeiling een concept-wensenlijst (onderhandelingsinzet). Die wordt vervolgens voorgelegd aan de leden, die zich dan kunnen uitspreken over de volledigheid van de geformuleerde lijst of over de urgentie van bepaalde verbeteringen op de lijst. De definitieve inzet wordt vervolgens vastgesteld door de vertegenwoordigers van de leden in de toezichthoudende organen binnen de bonden – in het geval van de NPB de bondsraad.

Afwachten geblazen
Welke stappen van de bonden in de voorbereidingsfase handig en verstandig zijn, blijft de komende tijd helaas nog even afhangen van de verdere politieke ontwikkelingen. Komt er voor de jaarwisseling een nieuw kabinet? Zo ja, wat is dan het politiebeleid volgens het regeerakkoord? Of blijkt definitief dat een nieuw kabinet op basis van de verkiezingen in maart 2021 onmogelijk is en krijgen we na de jaarwisseling nieuwe verkiezingen?

Hoe dan ook werken de bonden momenteel dus aan het formuleren van een gezamenlijke concept-inzet. Het resultaat wordt in de nabije toekomst aan de leden voorgelegd. Over de exacte timing van dit project moeten we echter noodgedwongen nog even een slag om de arm houden. Zodra daarover meer duidelijkheid te geven is, doen we dat uiteraard!

Meer over:
cao2022