7 oktober 2022

Cao-loonstijging alsnog voor ALLE aspiranten met salaris

De loonsverhoging van € 100 bruto per maand die in de nieuwe politie-cao is afgesproken, wordt met terugwerkende kracht tot 1 januari 2022 ook uitbetaald aan alle aspiranten in de salarisschalen 2A, 3A, 4A, 5A en 6A. Die harde toezegging hebben de politiebonden op donderdag 6 oktober gekregen van de werkgever (minister van Justitie en Veiligheid + korpsleiding) tijdens hun maandelijkse arbeidsvoorwaardenoverleg.

In augustus concludeerde de NPB dat er in de nieuwe politie-cao een onrechtvaardigheid was geslopen. De loonsverhoging met €100 (bruto) per maand was wel afgesproken voor aspiranten met werkervaring (die een salaris krijgen op basis van een ‘gewone’ politieschaal), maar niet voor de collega’s in de speciale salarisschalen voor aspiranten. Volgens de NPB komt dit juridisch neer op willekeur. Daarom zijn we met de werkgever in gesprek gegaan over een (collectieve) oplossing. Die is op 6 oktober dus bereikt.

Aspirantenschalen
Concreet gaat het om de collega’s die in 2022 worden betaald in de schalen 2A, 3A, 4A, 5A en 6A. Het maakt niet uit of die inschaling gebeurd is vanaf je eerste jaar (omdat je al werkervaring had) of vanaf je tweede jaar (het jaar dat alle aspiranten worden ingeschaald in een van deze schalen).

Geen aanmelding nodig
De werkgever heeft toegezegd om alles in het werk te stellen om de (na)betaling nog dit jaar te doen. De betreffende aspiranten hoeven dus zelf geen actie te ondernemen!

Geen bezwaarschrift (meer) nodig
Er zijn flink wat collega’s die zich de afgelopen maanden bij de NPB hebben aangemeld om een bezwaarschrift te laten indienen tegen het mislopen van de loonsverhoging van €100 bruto per maand. Gezien de uitkomst van het overleg tussen werkgever en vakbonden is het indienen van een bezwaarschrift uiteraard niet langer nodig. 

Tegemoetkoming eerste studiejaar
Voor alle duidelijkheid: de cao-loonsverhoging van €100 bruto per maand geldt (nog) niet voor aspiranten in het eerste studiejaar, die geen salaris ontvangen maar een tegemoetkoming. Zodra deze collega’s overgaan naar een salarisschaal, krijgen ze vanaf dat moment uiteraard ook de extra €100 bruto per maand betaald.

Meer over:
cao2022