2 februari 2022

Cao-inzet politiebonden naar de minister

Vandaag hebben de politiebonden minister Dilan Yesilgöz hun inzetbrief voor een nieuwe politie-cao overhandigd en zijn de onderhandelingen daarover officieel begonnen. Het eerste formele overleg vindt plaats op 4 februari. De uitkomst van dat gesprek bepaalt of en hoe de bonden het lopende actietraject voortzetten. De eerste actie staat voorlopig gepland op zondag 6 februari in Rotterdam.

Het was de politiebonden een lief ding waard geweest als we onze inzet voor een nieuwe politie-cao in augustus/september 2021 hadden kunnen presenteren. Dan zou het wellicht gelukt zijn om onze ambitie waar te maken en al vanaf 1 januari 2022 nieuwe verbeteringen in de arbeidsvoorwaarden en werkomstandigheden van het politiepersoneel doorgevoerd te krijgen, in aansluiting op de bescheiden pluspunten in de ‘tussen-cao’ van 2021.

Helaas: de formatie van het kabinet Rutte IV bleek zich historisch lang voort te slepen, met als gevolg dat ook de politiebonden maandenlang moesten wachten op de komst van een nieuwe minister van Justitie en Veiligheid met wie ze zaken konden doen. Wat de bonden betreft draagt de politiek de verantwoordelijkheid voor dit tijdverlies.

Serieus bod
Het is duidelijk dat het kabinet er verstandig aan doet met een serieus aanbod te komen. De maat is vol. De politie loopt al tijden op zijn tandvlees. Door capaciteitsproblemen is de werkdruk zodanig gestegen dat er een onhoudbare situatie is ontstaan. Zowel op straat als in de ondersteuning kunnen de roosters niet meer gevuld worden.

Ledenpeiling cao
Vorige week zijn de leden van de vier politiebonden opgeroepen om in een peiling hun mening te geven over de door de bonden gepresenteerde concept-inzet. Zevenduizend deelnemers hebben hun stem laten horen. Gemiddeld 85% van de respondenten kon zich vinden in de inzet. Op basis van inhoudelijke reacties van de tegenstemmers is de inzetbrief op sommige punten aangepast. Zo is de loonparagraaf concreter gemaakt en verbetering van de ORT aan het eisenpakket toegevoegd, net als het concreet maken van de vroegpensioenregeling voor zover mogelijk op dit moment.

Speerpunten in de inzet zijn

Inkomen
Het zou voor de regering een erezaak moeten zijn dat de beloning van het politiewerk door de jaren heen haar waarde in koopkracht behoudt. De bonden rekenen dan ook op de bereidheid van de werkgever om een structurele salarisverhoging af te spreken die groot genoeg is om de inflatie over 2021 goed te maken en voor 2022 en eventueel 2023 de inflatie te garanderen binnen de lonen. Ook willen de politiebonden dat er sprake is van een echte inkomensstijging.

Voor 2022 eisen de vakbonden 1,4%, wat het verschil is tussen de loonsverhoging in 2021 (1,3%) en de inflatie over het jaar 2021. De inflatie in 2021 is vastgesteld op 2,7%. Daarbij een echte loonsverhoging van 2% over het jaar 2022. Voor deze inkomensverbetering geldt een minimum (vloerbedrag) van €125 bruto per maand.

Voor 2023 is de looneis de inflatie over 2022 met daarbovenop een inkomensstijging van 1,5% en een vloerbedrag van € 125 bruto per maand.

De onregelmatigheidstoeslag (ORT) wordt in 2022 en in 2023 telkens verhoogd met € 3 per uur. Het ingangsmoment van de ORT wordt op weekdagen vervroegd naar 19.00 uur.

● Capaciteit
De Nationale Politie kampt al twee jaar met de historisch ongekende combinatie van een aanzienlijk verzwaard takenpakket (corona, drugsgerelateerde moorden, toename bewaken en beveiligen, inzet ME) en een uitzonderlijke onderbezetting op de werkvloer.

Daarom moet er een vorm van crisisorganisatie worden ingericht, waarin maatregelen worden genomen, die ertoe leiden dat politiemensen voldoende ruimte krijgen om te herstellen en een acceptabele balans tussen werk en privé kunnen handhaven (bijvoorbeeld verlof met verjaardagen, vakantie, et cetera).

● Opleidingen
Ingrijpende afspraken en maatregelen zijn noodzakelijk om ervoor te zorgen dat de politie voldoende, goed opgeleide en toegeruste politiemedewerkers krijgt in de hele organisatie. Medewerkers die niet alleen op papier maar ook daadwerkelijk regie kunnen voeren op hun eigen loopbaan.

● Veiligheid
Afdoende maatregelen die de persoonlijke veiligheid van politiemensen in tijden van onderbezetting garanderen.

DOWNLOAD de inzetbrief

----------------------------

WAKE-UP CALL 2022
In de aanloop naar de cao-onderhandelingen zijn de bonden in december begonnen met de estafette-actie WAKE-UP CALL 2022 tegen de hoge werkdruk en onderbezetting bij de politie. Het doel van deze acties is de politiek en de burgers duidelijk te maken hoe urgent de capaciteitsproblemen bij de politie zijn.

● Op dinsdag 28 december vond de eerste actie in dat kader plaats bij de Vreemdelingenpolitie in Ter Apel.
● Deze actie werd gevolgd door een vakbondsbijeenkomst op zondag 2 januari tijdens de afgelaste demonstratie op het Museumplein in Amsterdam.
● Op vrijdag 14 januari was er een actie voorafgaande aan de corona persconferentie in Den Haag.
● Op 23 januari was er een actie voorafgaande aan de voetbalwedstrijd PSV– AJAX in Eindhoven.

Meer over:
cao2022