29 maart 2022

Cao-acties: waar staan we?

Sinds eind december voeren de politiebonden actie tegen de ongekende onderbezetting bij de Nationale Politie en de enorme overbelasting die daarvan het gevolg is. De acties zijn ook gericht tegen het grove geweld tegen politiemensen en het uitblijven van een nieuwe politie-cao voor 2022. Momenteel lopen er vier acties tegelijk. Die zijn effectief, horen de bonden via meerdere kanalen. Op korte termijn zullen de acties worden uitgebreid om de politiek nog meer onder druk te zetten.

Onder de noemer Politie in actie vonden protestdemonstraties plaats in Amsterdam, Rotterdam, Eindhoven, Den Haag en Ter Apel. Dit betroffen werkonderbrekingen tijdens grote demonstraties, voetbalwedstrijden en een corona-persconferentie van het kabinet.

Momenteel lopen er nog vier acties. Die zijn effectief, zo horen de bonden via meerdere kanalen.

-          Niet bekeuren: politiemensen zijn opgeroepen zeer terughoudend te zijn met het uitschrijven van bekeuringen en overtredingen zoveel mogelijk af te handelen middels een waarschuwing. Hiervoor zijn alternatieve bekeuringen beschikbaar. Radarbedienaars zijn opgeroepen de marges te verhogen.

-          Geen bijstand deurwaarders: politiemensen, hulpofficieren van Justitie, zijn opgeroepen geen bijstand te verlenen aan de werkzaamheden van de deurwaarders. Deurwaarders kunnen in geval van nood een beroep doen op 112, of zich voor bijstand wenden tot de burgemeester van de betreffende gemeente.

-          Niet uitreiken van aktes: politiemensen zijn opgeroepen om geen aktes uit te reiken namens het Openbaar Ministerie. Voor nu geldt de actie met name voor de aktes die door de politie als postbode aan de deur worden uitgereikt. Mogelijk dat er een uitbreiding komt op justitiële stukken die tijdens een lopende zaak uitgereikt moeten worden.

-          Geen boetes innen: politiemensen zijn opgeroepen geen openstaande boetes te innen van gesignaleerden. Uitgezonderd zijn schadevergoedingsmaatregelen ten behoeve van slachtoffers.

Indien nodig blijven de politiebonden hun acties de komende weken en maanden uitbreiden. Op korte termijn zullen de bonden politiemensen bijvoorbeeld oproepen om bij wijze van extra protest bepaalde meldingen niet langer te behandelen.

Alleen een goede nieuwe cao kan de acties beëindigen. Het is ook voor de maatschappij van belang dat die cao er snel komt. Nederland heeft behoefte aan een stevig en goed politiekorps. Voor nu en in de toekomst. Politiemensen vragen dan ook begrip aan de burgers voor de eventuele hinder die ontstaat door hun acties en rekenen op hun steun. Het kabinet is aan zet en zal moeten tonen dat het een fatsoenlijke politie-cao wil afsluiten.

Meer informatie
Meer weten over het actietraject? Neem contact op met het Landelijk Actiecentrum (LAC) van de politiebonden ACP, ANPV, Equipe en NPB via info@politieacties.nl!

Op social media te vinden op:
www.instagram.com/politieacties
www.facebook.com/politieacties
www.twitter.com/politieacties

Meer over:
cao2022