21 augustus 2018

CAO-actie stop bijstand deurwaarders

De politiebonden roepen hun leden op vanaf komende donderdag 23 augustus geen deurwaarders meer te assisteren bij huisbezoeken. In plaats daarvan kunnen andere werkzaamheden worden uitgevoerd. Het doel van deze extra vakbondsactie is de werkgever (minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid en korpschef Akerboom van de Nationale Politie) nog duidelijker te maken hoe groot de onvrede is over zijn weigering mee te werken aan een motiverende nieuwe politie-CAO.

Gerechtsdeurwaarders dienen volgens de wet begeleid te worden door de politie als bij de beslaglegging de deuren gesloten zijn of de toegang geweigerd wordt. Het afkondigen van deze collectieve protestactie zal (op termijn) leiden tot financiële schade voor bijvoorbeeld woningbouwverenigingen.

Geoorloofd actiemiddel
Tijdens het vorige CAO-conflict in 2015 is dit actiemiddel ook met succes ingezet. Pogingen van de Nederlandse Staat en de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders om de actie door de rechter te laten verbieden liepen toen op niets uit. Tot in hoogste instantie – het Gerechtshof Den Haag – luidde het oordeel dat het stopzetten van de politiebegeleiding van deurwaarders een geoorloofd actiemiddel was.

Aanvaardbare schade
Het Hof vond het daarbij zwaar meewegen dat de politie slechts weinig actiemiddelen ter beschikking heeft. Dat de actie schade kan veroorzaken voor personen of organisaties die niet bij het CAO-conflict betrokken zijn is een onvermijdelijk gevolg van het recht op collectieve actie. De vraag is of de omvang van de schade aanvaardbaar is als je de wederzijdse belangen tegen elkaar afweegt (‘proportionaliteit’).

Schrijnende gevallen
De Nederlandse Staat en de deurwaarders konden in 2015 niet aannemelijk maken dat schade door het niet kunnen ontruimen of beslag leggen zo enorm groot is dat de acties gestopt moesten worden. De bonden wisten het Gerechtshof ervan te overtuigen dat er tussen een uitspraak van een rechter en een ontruiming normaal gesproken ook enige tijd zit. In het voordeel van de bonden woog ook mee dat de politiemensen wel steun verlenen in schrijnende gevallen en bij acute overlast.

De politiebonden zetten hun deurwaardersactie voort zolang de werkgever (minister Grapperhaus en korpschef Akerboom) de totstandkoming van een fatsoenlijke nieuwe politie-CAO blijft blokkeren. Dat geldt ook voor de al lopende acties: zo min mogelijk bekeuringen uitschrijven (#geenCAOgeenbon), het niet innen van boetes (#latenrijden) en het niet-schouwen van flitspalen waardoor succesvol bezwaar tegen flitsboetes mogelijk wordt.

Meer over:
CAO