11 april 2022

Cao-actie: politie vertraagt vervolging en bestraffing

De politiebonden roepen hun leden op vanaf woensdag 13 april totaal te stoppen met het uitreiken van overheidsdocumenten in het kader van de vervolging of bestraffing van burgers. Ook roepen wij politiemensen op te stoppen met het toepassen van dwangmiddelen om openstaande boetes of vorderingen gerealiseerd te krijgen. Dit is de volgende stap in het actietraject Van kwaad tot erger, bedoeld als protest tegen het uitblijven van een fatsoenlijke nieuwe politie-cao voor 2022 en 2023.

Op 17 februari kondigden de bonden de eerste fase van een administratieve staking af: het stoppen met het uitreiken van aktes namens het Openbaar Ministerie. Uitgezonderd werden toen nog de betekeningen en/of uitreikingen in lopende strafprocessen bij aangehouden/ingesloten verdachten of personen. Die uitzondering komt vanaf 13 april te vervallen, net als de beperking tot documenten van het OM. Vanaf aanstaande dinsdag vallen de documenten van alle overheidsinstanties onder de vakbondsactie.

Bovendien roepen de bonden politiemensen op vanaf volgende week geen dwangmiddelen meer toe te passen die te maken hebben met openstaande boetes of vorderingen.

Onverstandig politiebeleid
De politiebonden voeren sinds december actie om het kabinet Rutte IV duidelijk te maken dat de gezondheid en veiligheid van het politiewerk onverantwoord zijn aangetast door onverstandig bezuinigingsbeleid van de kabinetten Rutte I tot en met III. De Nederlandse politie wordt nu al jarenlang ondermijnd door gebrek aan inzetbare mensen, met als gevolg een structureel veel te hoge werk- en roosterdruk voor (= overbelasting van) de huidige medewerkers. De nieuwe regeringsploeg weigert haar verantwoordelijkheid op dat punt te erkennen en snel mee te werken aan een nieuwe cao die de huidige situatie wat kan verlichten.

Dilemma
De politiebonden zullen deze verwaarlozing van de belangen van de politiemensen beantwoorden met acties die de Haagse gezagsdragers in hun financiële en politieke belangen raken. Dat gebeurt zoveel mogelijk op publieksvriendelijke wijze, maar gezien de aard van het politiewerk is dat niet lang vol te houden. Politiemensen vragen de burgers om begrip voor dit dilemma en om steun voor hun acties. Het kabinet is aan zet en zal moeten tonen dat het een fatsoenlijke politie-cao wil afsluiten.

Meer informatie
Meer weten over het actietraject? Neem contact op met het Landelijk Actiecentrum (LAC) van de politiebonden ACP, ANPV, Equipe en NPB via info@politieacties.nl!

Meer over:
cao2022