29 april 2022

Cao-actie: politie stopt met opleggen huisverboden

De politiebonden roepen hun leden op vanaf maandag 2 mei niet meer in de rol van hulpofficier van justitie mee te werken aan het opleggen van tijdelijke huisverboden namens de burgemeester. Dit is de negende verzwaring van het stapelprotest Van kwaad tot erger, gericht tegen het uitblijven van een fatsoenlijke nieuwe politie-cao voor 2022 en 2023.

Het zal van de Nederlandse burgemeesters afhangen in hoeverre deze actie ertoe leidt dat er geen huisverboden meer worden uitgereikt. In de huidige situatie draagt een burgemeester deze bevoegdheid standaard over aan een politiemedewerker die als hulpofficier van justitie actief is. Vanaf 2 mei ligt de bal dus weer volledig bij de gezagsdrager op het gemeentehuis.  

Veiligheidsrisico's
Een burgemeester kan iemand een huisverbod opleggen als uit feiten of omstandigheden blijkt dat diens aanwezigheid in een woning ernstig en onmiddellijk gevaar oplevert voor de veiligheid van andere personen in de woning of als van dat gevaar een serieus vermoeden bestaat. Vanaf 2 mei zullen burgemeesters aan die bevoegdheid dus zelf uitvoering moeten geven; de daarin gespecialiseerde politiemensen zijn voor die klus dan niet meer beschikbaar.

Onverstandig politiebeleid
De politiebonden voeren sinds december actie om het kabinet Rutte IV duidelijk te maken dat de gezondheid en veiligheid van het politiewerk onverantwoord zijn aangetast door onverstandig bezuinigingsbeleid van de kabinetten Rutte I tot en met III. De nieuwe regeringsploeg weigert haar verantwoordelijkheid op dat punt te erkennen en snel mee te werken aan een nieuwe cao die de huidige situatie wat kan verlichten.

Begin mei duidelijkheid
Terwijl de politiebonden de druk opvoeren door steeds meer acties te lanceren (= steeds meer politiewerk te laten liggen) lopen de cao-besprekingen met de werkgever nog altijd door. Volgende week moet officieel duidelijk worden wat alle inhoudelijke verkenningen hebben opgeleverd. Dat wil zeggen: op welke punten er afspraken mogelijk zijn en wat voor soort afspraken dan. De bonden zullen de stand van zaken vervolgens aan hun achterban voorleggen tijdens ledenbijeenkomsten.

Meer informatie
Meer weten over het actietraject? Neem contact op met het Landelijk Actiecentrum (LAC) van de politiebonden ACP, ANPV, Equipe en NPB via info@politieacties.nl!

Meer over:
cao2022