25 april 2022

Cao-actie: politie stopt controle wapenvergunningen

De politiebonden roepen hun leden op met ingang van Koningsdag (aanstaande woensdag 27 april) niet meer te reageren op meldingen van jeugdoverlast EN niet langer mee te werken aan de jaarlijkse controle van wapenvergunningen van burgers. Dit zijn de zevende en achtste verzwaring van het stapelprotest Van kwaad tot erger, gericht tegen het uitblijven van een fatsoenlijke nieuwe politie-cao voor 2022 en 2023.

De bonden hebben de werkgever gemeld dat actievoerders meldingen van jeugdoverlast waarop ze niet hebben gereageerd in de systemen zullen afboeken met de opmerking: Geen inzet i.v.m. #caopolitie. Van meldingen die voor ernstige veiligheidsrisico’s zorgen wordt nog wel werk gemaakt. Ook tijdens vakbondsacties blijft het verlenen van noodhulp voor politiemensen immers zowel een professionele als een morele verplichting.   

Veiligheidsrisico’s
Als protest tegen de politieke weigering om snel een nieuwe politie-cao mogelijk te maken vinden vanaf 27 april ook geen jaarlijkse controles van wapenvergunningen plaats, zoals voorgeschreven in de Wet wapens en munitie. Dat brengt uiteraard risico’s met zich mee voor de veiligheid, maar de politiek laat de bonden geen andere keuze dan op deze manier aandacht te vragen voor het gebrek aan (financiële) waardering voor het politiewerk. 

Onverstandig politiebeleid
De politiebonden voeren sinds december actie om het kabinet Rutte IV duidelijk te maken dat de gezondheid en veiligheid van het politiewerk onverantwoord zijn aangetast door onverstandig bezuinigingsbeleid van de kabinetten Rutte I tot en met III. De nieuwe regeringsploeg weigert haar verantwoordelijkheid op dat punt te erkennen en snel mee te werken aan een nieuwe cao die de huidige situatie wat kan verlichten.

Begin mei duidelijkheid
Terwijl de politiebonden de druk opvoeren door steeds meer acties te lanceren (= steeds meer politiewerk te laten liggen) lopen de cao-besprekingen met de werkgever nog altijd door. Begin mei moet officieel duidelijk worden wat alle inhoudelijke verkenningen hebben opgeleverd. Dat wil zeggen: op welke punten er afspraken mogelijk zijn en wat voor soort afspraken dan. De bonden zullen dat resultaat vervolgens aan hun leden voorleggen.  

Meer informatie
Meer weten over het actietraject? Neem contact op met het Landelijk Actiecentrum (LAC) van de politiebonden ACP, ANPV, Equipe en NPB via info@politieacties.nl!

Meer over:
cao2022