19 april 2022

Cao-actie: politie negeert meldingen verkeersproblemen

De politiebonden roepen hun leden op vanaf 20 april niet meer te reageren op meldingen van parkeeroverlast en aanrijdingen die slechts tot blikschade hebben geleid. Dit is de zesde verzwaring van het stapelprotest Van kwaad tot erger, gericht tegen het uitblijven van een fatsoenlijke nieuwe politie-cao voor 2022 en 2023.

De bonden hebben de werkgever gemeld dat actievoerders meldingen van aanrijdingen waarop niet is gereageerd in de systemen zullen afboeken met de opmerking: Geen inzet i.v.m. #caopolitie. Dat geldt ook voor de meldingen van parkeeroverlast zonder spoed en/of directe gevaarzetting.

Op meldingen van parkeeroverlast of aanrijdingen die wel voor ernstige veiligheidsrisico´s zorgen of tot menselijke slachtoffers hebben geleid wordt uiteraard nog wel werk gemaakt. Het in alle omstandigheden verlenen van noodhulp is voor politiemensen immers zowel een professionele als een morele verplichting.   

Onverstandig politiebeleid
De politiebonden voeren sinds december actie om het kabinet Rutte IV duidelijk te maken dat de gezondheid en veiligheid van het politiewerk onverantwoord zijn aangetast door onverstandig bezuinigingsbeleid van de kabinetten Rutte I tot en met III. De Nederlandse politie wordt nu al jarenlang ondermijnd door gebrek aan inzetbare mensen, met als gevolg een structureel veel te hoge werk- en roosterdruk voor de huidige medewerkers.

De nieuwe regeringsploeg weigert haar verantwoordelijkheid op dat punt te erkennen en snel mee te werken aan een nieuwe cao die de huidige situatie wat kan verlichten.

Dilemma
De politiebonden zullen deze verwaarlozing van de belangen van de politiemensen beantwoorden met acties die de Haagse gezagsdragers in hun financiële en politieke belangen raken. Dat gebeurt zoveel mogelijk op publieksvriendelijke wijze, maar gezien de aard van het politiewerk is dat niet lang vol te houden. Politiemensen vragen de burgers om begrip voor dit dilemma en om steun voor hun acties. Het kabinet is aan zet en zal moeten tonen dat het een fatsoenlijke politie-cao wil afsluiten.

Meer informatie
Meer weten over het actietraject? Neem contact op met het Landelijk Actiecentrum (LAC) van de politiebonden ACP, ANPV, Equipe en NPB via info@politieacties.nl!

Meer over:
cao2022