4 april 2022

Cao-actie: politie negeert meldingen geluidsoverlast

De politiebonden roepen hun leden op vanaf 6 april niet meer te reageren op meldingen van geluidsoverlast. Dit is de vijfde protestactie in het actietraject Van kwaad tot erger, gericht tegen het uitblijven van een fatsoenlijke nieuwe politie-cao voor 2022 en 2023.

De bonden willen dat politiemensen die een melding van geluidsoverlast ontvangen - via 0900-8844 of op een andere manier - daar geen werk meer van maken. Om duidelijk te maken waarom ze dat doen zouden ze de meldingen in de politiesystemen moeten afboeken met de code Geen inzet i.v.m. #caopolitie.

De actievoerders worden geacht hun maatschappelijke verantwoordelijkheid serieus te blijven nemen. Als een geval van geluidsoverlast naar hun professionele inschatting serieus gevaar voor personen met zich meebrengt (met andere woorden: als een oproep geclassificeerd moet worden als meer dan een prio3), dan moet er wel degelijk worden ingegrepen.  

Onverstandig politiebeleid
De politiebonden voeren sinds december actie om het kabinet Rutte IV duidelijk te maken hoezeer de gezondheid en veiligheid van de huidige politiemedewerkers in de knel zijn gekomen door onverstandig politiebeleid van de kabinetten Rutte I tot en met III. De nieuwe regeringsploeg weigert haar verantwoordelijkheid op dat punt te erkennen en mee te werken aan een nieuwe cao die wat verlichting brengt in de huidige situatie.

Dilemma
De politiebonden zullen deze verwaarlozing van de belangen van de politiemensen beantwoorden met acties die de Haagse gezagsdragers in hun financiële en politieke belangen raken. Dat gebeurt zoveel mogelijk op publieksvriendelijke wijze, maar gezien de aard van het politiewerk is dat niet lang vol te houden. 

Politiemensen vragen de burgers om begrip voor dit dilemma en om steun voor hun acties. Het kabinet is aan zet en zal moeten tonen dat het een fatsoenlijke politie-cao wil afsluiten.

Meer informatie
Meer weten over het actietraject? Neem contact op met het Landelijk Actiecentrum (LAC) van de politiebonden ACP, ANPV, Equipe en NPB via info@politieacties.nl!

Meer over:
cao2022