28 juli 2023

C2000: Arbeidsinspectie tikt politie op de vingers

De Arbeidsinspectie wil na uitvoerig onderzoek naar de klachten rond C2000 een 'eis tot naleving van de Arbowet' opleggen. Dat betekent dat de Nationale Politie maatregelen moet nemen om de problemen rond het communicatienetwerk op te lossen. ‘De werkzaamheden moeten zo zijn ingericht dat politiemensen altijd een goed werkende communicatievoorziening kunnen gebruiken', stelt de Arbeidsinspectie. De werkgever krijgt nu de tijd om te reageren op de bevindingen.

De gezamenlijke politiebonden hebben begin dit jaar een klacht ingediend bij de Arbeidsinspectie. Dat de politie haar medewerkers anno 2023 nog altijd met het haperende communicatienetwerk C2000 laat werken, was hiervoor de aanleiding. Intussen heeft de Arbeidsinspectie de klacht van de bonden gegrond verklaard en is met een nader onderzoek gestart. Dit heeft geleid tot gesprekken met diverse politiemedewerkers die dagelijks werken met C2000, medewerkers van de Landelijke Meldkamer Samenwerking (LMS) en met de politiebonden.

Heel concreet
De Arbeidsinspectie sluit aan bij wat de politiebonden consequent benadrukken: communicatie met meldkamers en tussen politiecollega’s onderling is noodzakelijk om veilig te kunnen werken en om de veiligheid te garanderen van burgers en politiemedewerkers. Toch is op dit moment in bepaalde gebieden in Nederland geen communicatie met C2000 mogelijk. Daarom kan een structurele oplossing voor de problemen met C2000 niet langer uitblijven. 'De Arbeidsinspectie is heel concreet in welke maatregelen de politie zou moeten treffen. Wij gaan ervan uit dat ook de werkgever de bevindingen waardeert en hiermee aan de slag gaat', aldus vakbondsadviseur Ramon Meijerink. Hij heeft namens de politiebonden de klacht bij de Arbeidsinspectie ingediend.

Bijplaatsen antennemasten
Wat de maatregelen betreft, wijst de Arbeidsinspectie in eerste instantie op het bijplaatsen van antennemasten. Daarnaast zou er een alternatief moeten komen voor de push-to-talk app. Deze is volgens de inspectie niet geschikt als redmiddel bij storingen van het C2000-systeem. In crisis- en stressvolle situaties hebben politiemensen eenvoudigweg geen tijd om veel handelingen te verrichten.

Ook vindt de Arbeidsinspectie dat de politie als werkgever medewerkers structureel moet voorlichten over omgaan met C2000 en etherdiscipline. Dat zou op eenheidsniveau moeten gebeuren, gebaseerd op de problemen met C2000 in de betreffende eenheden. De invoering van het Noova-systeem - dat C2000 op termijn mogelijk gaat vervangen - biedt geen uitkomst omdat het volgens insiders pas in 2030 kan worden ingevoerd. 

Doorpakken
De Nationale Politie krijgt twee weken de tijd om te reageren op de bevindingen en voorgenomen eis tot naleving. Ramon Meijerink: 'Het lijkt me dat de werkgever besluit om nu door te pakken. De bevindingen van de Arbeidsinspectie zijn kraakhelder en onderstrepen wat politiemensen al jarenlang zeggen. De werkgever zegt het zelf: een solide communicatiesyteem is een belangrijke randvoorwaarde voor een veilige werkomgeving. En de Arbeidsinspectie is helder over wat daarvoor nodig is.'