19 juni 2018

Petitie politiepensioen deels afgewezen

Ons burgerinitiatief voor een fatsoenlijk (vroeg)pensioen is door de commissie voor verzoekschriften en burgerinitiatieven deels afgewezen. Daardoor is het onzeker of het überhaupt besproken wordt in de Tweede Kamer. ‘Onbegrijpelijk’, noemt een woordvoerder namens de politiebonden het besluit.

De voorzitters van de politiebonden – de initiatiefnemers van het burgerinitiatief – willen zo snel mogelijk duidelijkheid over de gevolgen van het besluit van de commissie voor behandeling door de Tweede Kamer. ‘De roep om een fatsoenlijke (vroeg)pensioenregeling is groot. Tienduizenden mensen spreken hiervoor hun steun uit. Allerlei initiatieven om door te dringen tot de politiek zijn keer op keer gestrand. Dat dit weer dreigt te gebeuren, is voor veel politiemedewerkers het zoveelste bewijs dat politiek Den Haag hen laat zitten.’

Tweejaarscriterium
In een voorstel aan de Tweede Kamer laat de commissie weten dat het burgerinitiatief voldoet aan de minimaal vereiste 40.000 handtekeningen. Wat betreft de inhoud stelt de commissie echter dat ‘het onderwerp van het burgerinitiatief de afgelopen twee jaar vaker heeft geleid tot een uitspraak in de vorm van een motie of anderszins – die niet kon rekenen op een Kamermeerderheid. Zij is derhalve van mening dat het burgerinitiatief ten aanzien van het 2-jaarscriterium (de voorwaarde dat het onderwerp van een burgerinitiatief de afgelopen twee jaar niet mag zijn behandeld door de Tweede Kamer) niet ontvankelijk kan worden verklaard.

Zwaar beroep
De politiebonden zijn het daar niet mee eens. Enkele afzonderlijke onderdelen van het burgerinitiatief – zoals flexibilisering van de AOW-leeftijd – zijn inderdaad besproken in de Tweede Kamer. Voor het gros van de voorstellen van de politiebonden geldt dat echter niet.

De Tweede Kamer heeft daarnaast eerder gedebatteerd over de vraag of er ‘zware beroepen’ kunnen worden aangewezen die in aanmerking moeten komen voor een vroegpensioenregeling. Juist omdat dit soort voorstellen gestrand zijn, besloten de politiebonden het anders aan te pakken.

Niet politiek Den Haag maar sectoren zélf moeten kunnen bepalen of sprake is van een zwaar beroep. Zodoende kan per sector worden bekeken of een regeling om eerder te kunnen stoppen met werken gerechtvaardigd is. Het voorstel van de politiebonden met het burgerinitiatief is dan ook: ruim de wettelijke drempels die eerder stoppen met werken in de weg staan op. Concreet de volgende vier ingrepen:

  • Het wettelijk mogelijk maken dat Nederlanders op meer dan één leeftijd recht kunnen krijgen op een AOW-uitkering (‘flexibele AOW’).
  • Het afschaffen van de fiscale boete op vervroegde uittreding (RVU-heffing), zodat werkgevers en werknemers daarover financieel haalbare afspraken kunnen maken.
  • Het uitbreiden van het aantal verlofuren dat fiscaal onbelast kan worden opgespaard (nu maximaal 50 keer het aantal werkuren per week).
  • Het invoeren van een netto-netto pensioenspaarregeling die buiten de vermogensrendementsheffing valt.

Onduidelijk
De commissie adviseert de Tweede Kamer nu om de commissies voor Justitie en Veiligheid en Sociale Zaken te laten bepalen of zij het burgerinitiatief al dan niet in behandeling nemen. Wat dit echter concreet gaat opleveren en hoelang het gaat duren voordat de bonden daar meer over horen, blijft volstrekt onduidelijk.

Vervolgstappen
De politiebonden willen daarom op korte termijn in gesprek met de commissie voor verzoekschriften en burgerinitiatieven voor een nadere toelichting en beraden zich op vervolgstappen. ‘Wij laten het hier niet bij zitten. Het afspreken of overeind houden van vroegpensioenregelingen voor specifieke beroepsgroepen, zoals de politie, is de werkgevers en bonden de afgelopen tien jaar nagenoeg onmogelijk gemaakt door een serie politieke maatregelen. De oplopende AOW-leeftijd begint zich in steeds meer sectoren te wreken. Daar kun je niet doof en blind voor blijven. Het is aan de politiek om te herstellen wat zij hebben veroorzaakt.’

CAO-onderhandelingen dreigen vast te lopen
Het bereiken van afspraken over een fatsoenlijke (vroeg)pensioenregeling is een cruciaal gespreksonderwerp binnen de onderhandelingen voor een nieuwe politie-CAO. De onderhandelingen op dit onderwerp dreigen vast te lopen zonder politieke invloed.

Meer over:
CAO