3 september 2021

Sparren over NPB-congres 2022

Hoe gaat een NPB-congres in zijn werk en op welke manier kunnen afdelingen en adviesorganen deze algemene ledenvergadering benutten om het beleid van de bond te beïnvloeden? In de aanloop naar het congres in mei 2022 zijn de NPB-afdelingen in september en oktober 2021 van harte welkom op het hoofdkantoor in Baarn om daarover met de werkorganisatie (beleidsmedewerkers, bestuurders, afdeling Communicatie) te sparren en te brainstormen.

Op dinsdag 10 en woensdag 11 mei volgend jaar vindt in Assen het vierjaarlijkse NPB-congres plaats. Uit het hele land komen dan vertegenwoordigers van de leden bij elkaar om het doen en laten van de bond te bespreken, een nieuw bestuur te kiezen en te beraadslagen over de ingediende congresvoorstellen – en daar vervolgens over te stemmen.

Congresvoorstellen
Het is een wezenlijk onderdeel van de ledendemocratie binnen de NPB dat niet alleen het hoofdbestuur voorstellen aan het congres mag voorleggen, maar ook leden. Sinds het vorige congres is het zelfs mogelijk dat individuele leden met succes een voorstel ter behandeling indienen. In de regel zijn de voorstellen namens de leden echter vooral afkomstig van de afdelingen.

Hoofdbestuurder Herman Dirkmaat namens de Werkgroep NPB-congres 2022: ‘Uiteraard is een afdeling niet verplicht om voorstellen in te dienen. Het is wel aan te bevelen om van deze bijzondere bevoegdheid gebruik te maken – bijvoorbeeld na het (digitaal) raadplegen van je achterban daarover. Een goede gewoonte is ook om op dit gebied eens te overleggen met andere afdelingen. Het congres wordt sowieso een stuk leuker als je ook zelf een of twee keer op het podium mag verschijnen om een voorstel toe te lichten.’

Werkorganisatie inschakelen
De praktijk heeft geleerd dat het een goede investering in de kwaliteit van (en de tevredenheid over) het congres is als de afdelingen en de werkorganisatie tijdens de voorbereidingen bijtijds de handen ineenslaan. Vandaar dat de Werkgroep NPB-congres 2022 van het hoofdbestuur de afdelingen oproept om binnenkort een dag(je) naar het nieuwe NPB-hoofdkantoor in Baarn te komen om samen met de werkorganisatie (medewerkers van Communicatie en Beleid en hoofd- en eenheidsbestuurders) te sparren en brainstormen.

'Congresteams'
Herman Dirkmaat: ‘Wij stellen dan voor om half elf te beginnen (inloop vanaf 10.00 uur) en af te ronden om uiterlijk drie uur. Ik zou de afdelingen willen aanraden om een ‘congresteam’ van drie of vier kaderleden samen te stellen (meer mag ook), in overleg en eventueel aangevuld met de eenheidsbestuurder. Het zou mooi zijn als dat team dan als geheel naar Baarn kon komen. Wij zorgen voor een lunch.’

De afdelingen kunnen intekenen op de volgende zes data.

  • Vrijdag 17 september
  • Vrijdag 24 september
  • Dinsdag 28 september (in ieder geval Noord-Nederland)
  • Vrijdag 1 oktober (in ieder geval Oost-Nederland)
  • Dinsdag 5 oktober (in ieder geval Limburg)
  • Vrijdag 8 oktober

Herman Dirkmaat: ‘Inmiddels hebben de afdelingen Noord-Nederland, Oost-Nederland en Limburg zich al aangemeld. Noord-Nederland komt op 28 september naar Baarn, Oost-Nederland op 1 oktober en Limburg op 5 oktober. Andere congresteams kunnen zich op deze data bij de collega’s uit Noord, Oost en Limburg aansluiten (wel zo gezellig en efficiënt), maar ook op de andere data zijn ze van harte welkom.’

Deadline begin december
Aangezien het congres in 2022 relatief vroeg plaatsvindt (begin mei) moeten de voorstellen van de afdelingen al begin december zijn ingediend bij het hoofdbestuur. Die gaat ze vervolgens bestuderen om te vast te stellen bij welke voorstellen ze het congres een positief of negatief stemadvies zal geven.

Na de jaarwisseling krijgen de afdelingen alle ingediende congresvoorstellen toegestuurd: zowel de voorstellen van het hoofdbestuur, als die van alle afdelingen en adviesorganen, inclusief de stemadviezen van het HB met onderbouwing. Op deze teksten kunnen de afdelingen dan weer amendementen (wijzigingsvoorstellen) indienen.

Uiteindelijk komt alles keurig geordend in het zogenaamde congresboek, dat de basis vormt van de behandeling van de congresvoorstellen.

Klik hier om een ‘congresteam’ aan te melden voor een brainstormsessie (of een vraag daarover te stellen).

Meer over:
Vereniging