13 juni 2019

Bondsraad NPB positief over pensioenakkoord

Het principe-akkoord over de vernieuwing van het pensioenstelsel is een afsprakenpakket dat instemming en vertrouwen verdient. Dat was op woensdag 12 juni de conclusie van een ruime meerderheid van de vertegenwoordigers van de NPB-leden in de bondsraad. Hun oordeel kwam tot stand tijdens een langdurige bespreking van het akkoord, waarbij ook FNV-voorzitter Han Busker enige tijd aanwezig was.

Eerder op de dag had ook het hoofdbestuur van de NPB zich al achter het akkoord geschaard (vijftien stemmen voor, één stem tegen).

Op initiatief van de bondsraad roept de NPB zijn leden dan ook nog een keer op vooral mee te doen aan het FNV-referendum over het pensioenakkoord en daarbij het positieve stemadvies van het hoofdbestuur en de bondsraad te laten meewegen. Een door kaderlid Hans Beurskens ingediende motie over het versturen van een extra digitale nieuwsbrief om dit stemadvies bekend te maken werd door de bondsraad gesteund.

Commissie-Dijsselbloem
Tijdens het debat in de bondsraad kwam uiteraard ook het gisteren uitgebrachte advies van de commissie Parameters ter sprake. Zoals voorgeschreven in de huidige Pensioenwet wordt deze commissie van deskundigen elke vijf jaar geactiveerd, dit keer onder voorzitterschap van Jeroen Dijsselbloem. Zij moet dan bestuderen of gebruikte rekenregels binnen het pensioenstelsel nog wel ‘up to date’ zijn. Dat wil zeggen: of zij voldoende sporen met de (te verwachten) ontwikkelingen op de kapitaalmarkten om tot een goede inschatting van de mogelijke beleggingsrendementen te komen.

Op dinsdag 11 juni werd bekend dat het volgens de commissie ‘veiliger’ is om vanaf 2021 rekening te houden met minder hoge rendementen en pensioenfondsen grotere buffers te laten aanhouden om toekomstige tegenvallers te kunnen opvangen. Hoe valt dit advies te rijmen met de afspraken in het pensioenakkoord? Grotere buffers aanhouden – en dus minder snel inflatiecorrectie toepassen – dat staat toch haaks op de afgesproken verbetering van de betrouwbaarheid van de pensioenen als het gaat om koopkrachtbehoud?

Bufferdenken
‘Helemaal waar,’ zegt FNV-voorzitter Han Busker. ‘En daarom laat het advies van Dijsselbloem precies zien wat er mis is met het huidige pensioenstelsel. Dat werkt met rekenregels die het onmogelijk maken om het geld bij de mensen te krijgen. Teveel geld blijft jaar in jaar uit vastzitten in buffers. Dat is één van de knelpunten die we in het nieuwe pensioenstelsel willen oplossen.'

Stuurgroep
In een gezamenlijke verklaring wijzen de FNV (de grootste vakbond van Nederland) VNO-NCW (de grootste werkgeversorganisatie) op de afspraak in het pensioenakkoord dat de vernieuwing van het pensioenstelsel de komende jaren zal worden bewaakt door een Stuurgroep met daarin vertegenwoordigers van de vakbeweging, de werkgevers en de overheid.

Busker: ‘Onderdeel van het akkoord is dat deze Stuurgroep aan de rem trekt en bijstuurt als bepaalde doelen van het pensioenakkoord in het gedrang lijken te komen, zoals bijvoorbeeld het uitbannen van kortingen.’

Hans de Boer, voorzitter VNO-NCW: ‘Wij willen overstappen naar een nieuw pensioenstelsel zonder verplichte buffers, juist omdat dan weer meer perspectief ontstaat op verhoging van de pensioenen.’

Nieuw advies
Busker: ‘Het advies van de commissie-Dijsselbloem is dus in wezen onverenigbaar met de doelen van het pensioenakkoord en zal alleen worden doorgevoerd als dat akkoord niet gesloten kan worden. Wordt het akkoord wel gesloten, dan zal de Stuurgroep in 2020 een nieuw advies van de commissie Parameters vragen.’

Informatiebijeenkomsten politiebonden
• Donderdag 13 juni 19.00 uur: Bureau De Yp Den Haag, Katschiplaan 10.
• Vrijdag 14 juni 14.00 uur: Politiebureau Zwolle, Koggelaan 8.

------------------------------------------------

Meer lezen over (de achtergronden van) het pensioenakkoord? KLIK HIER!

------------------------------------------------

Je stem uitbrengen
NPB-leden krijgen een brief met een individuele code in de bus, én een e-mail (als je e-mailadres bij ons bekend is) met dezelfde code. De brieven zijn verstuurd op dinsdag 11 juni. De e-mails worden verstuurd op woensdag 12 juni vanaf 11.00 uur. Hiermee kun je via internet je stem uitbrengen. De link naar het stemformulier staat in de brief en e-mail.

Stemmen kan van woensdag 12 juni 11.00 uur tot en met zaterdag 15 juni 12.00 uur. Vervolgens neemt het Ledenparlement van de FNV diezelfde zaterdag nog een definitief besluit.

Meer over:
Pensioen