1 mei 2018

Bonden willen politieke reactie pensioenpetitie

Wanneer behandelt de Tweede Kamer de door 40.000 burgers ondertekende petitie voor een goed politiepensioen? Sinds de overhandiging op 20 februari hebben de politiebonden taal noch teken vernomen van de commissie voor verzoekschriften en burgerinitiatieven. Betere pensioenvoorzieningen voor politiemensen zijn noodzakelijk. Ziet de politiek dat niet in?

Op initiatief van de voorzitters van de ACP, ANPV, VMHP en NPB zijn de bonden vorig jaar een burgerinitiatief gestart. Doel: opnieuw mogelijkheden scheppen om mensen met een zwaar en hoog risico-beroep eerder te laten stoppen met werken dan op de AOW-gerechtigde leeftijd. Om daarover op sectorniveau (CAO-)afspraken te kunnen maken moet de politiek een aantal wettelijke (fiscale) belemmeringen weer wegnemen die zij de afgelopen tien jaren (overhaast) heeft opgeworpen.

Zwaar en hoog-risico beroep
Voor de politiebonden is het klip en klaar dat politiemensen een zwaar en hoog-risico beroep uitoefenen. Dat rechtvaardigt het streven naar afspraken met de werkgever over vervroegde uitstroommogelijkheden. De bonden willen die graag maken tijdens de onderhandelingen over een nieuwe politie-CAO, die sinds kort in volle gang zijn. Dat vraagt echter om duidelijkheid van de politiek.

In hoeverre is Den Haag bereid mee te werken aan een fatsoenlijke (vroeg)pensioenregeling voor politiemensen? De noodzaak om eerder te kunnen stoppen met werken is bij de politie pijnlijk zichtbaar. De scheve leeftijdsopbouw trekt een zware wissel op oudere en jongere collega’s. Er wordt steeds vaker roofbouw gepleegd op politiemensen.

Cruciaal voor CAO-onderhandelingen
Blijft duidelijkheid over de voortgang van het burgerinitiatief achterwege, dan zal dat grote gevolgen hebben voor de CAO-onderhandelingen en de uitvoering van het regeerakkoord. Dat hebben de bonden de Tweede Kamercommissie nadrukkelijk laten weten.

In het regeerakkoord heeft het kabinet immers vastgelegd dat het politiebudget alleen met 268 miljoen euro wordt verhoogd als de ‘flexibiliseringsagenda’ wordt uitgevoerd. Daarvoor zijn afspraken met de politiebonden noodzakelijk. Voor de bonden zijn duidelijkheid en politieke besluitvorming over het burgerinitiatief cruciaal voor de voortgang van het CAO-overleg.

KLIK HIER om de brief van de politiebonden aan de Tweede Kamercommissie te bekijken.

Meer over:
CAO
Pensioen