5 februari 2018

Bonden werken aan gezamenlijke cao-inzet

De politiebonden NPB, ACP, ANPV en VMHP koersen aan op een gezamenlijke CAO-inzet. Dat is het resultaat van positief overleg tussen de voorzitters van de bonden afgelopen donderdag en vrijdag. De komende dagen wordt dat wat besproken is op papier gezet en voorgelegd aan de besturen van de bonden. Als zij akkoord gaan, kunnen de CAO-onderhandelingen met minister Grapperhaus van start gaan.

De vier politiebonden maakten in december 2017 ieder afzonderlijk hun eisenpakket bekend. Volgens de wens van veel leden werden vervolgens verkennende gesprekken gevoerd om tot één gezamenlijke inzet te komen.

De komende dagen wordt dus aan een gezamenlijke inzet gewerkt die deze week ook aan het bestuur van de vier bonden wordt voorgelegd. Zij hebben een beslissende stem in het accorderen van de gezamenlijke inzet en de stappen die daaruit voortvloeien.

Een woordvoerder namens de vier bonden: 'De collega’s willen niets liever dan dat er een front wordt gevormd voor een nieuwe CAO. Daar maken we ons hard voor. Het is de bedoeling dat vanuit de inzet van de vier bonden één geheel gemaakt wordt waarmee we namens onze leden de onderhandelingen ingaan. Het is nu eerst aan de besturen om namens hun achterban akkoord te geven op wat voorligt. Dan kunnen we ons gezamenlijk voorbereiden op de onderhandelingen.'

De hoofdpunten uit de gezamenlijke CAO-inzet van de bonden worden naar verwachting later deze week gepresenteerd.

Meer over:
CAO