2 juli 2018

Uitblijven reactie ultimatum slag in gezicht politiemensen

De bonden maken zich klaar voor collectieve acties. Voor donderdag 5 juli staat in Den Haag een actie gepland met kaderleden. De voorbereidingen die daarvoor worden getroffen gaan onverminderd door. Het is voor de werkgever te laat om dat met een inhoudelijke reactie nog een halt toe te roepen.

De ACP, NPB, ANPV en VMHP hebben zes weken geleden een ultimatum gesteld aan de werkgever. Uiterlijk 1 juli moest die reageren op vier punten, waaronder een verzoek om het herstelplan van de bonden op te pakken. De werkgever heeft dat ultimatum laten passeren. Een woordvoerder van de bonden: “Het is respectloos richting alle collega’s dat de werkgever haar reactie op het ultimatum maar blijft uitstellen. Het voelt voor velen alsof de politietop een loopje met hen neemt.”

Afgelopen weekend heeft de werkgever de bonden laten weten dat vandaag (maandag 2 juli) een reactie op het ultimatum zou volgen. Tot op dit moment is er nog niets vernomen. De bonden hebben daarom contact gezocht met de werkgever en deze zeer dringend verzocht zo spoedig mogelijk alsnog te reageren. Zo gauw de reactie komt, wordt die door de bonden beoordeeld en gedeeld met de collega’s. Maar op de acties van deze week zal dat geen enkele invloed meer hebben.

Mars van de uitgeknepen citroenen
Wat gaat er gebeuren? Op 5 juli trekken de bonden met hun kaderleden naar het Hofplein in Den Haag. Daar wordt duidelijk gemaakt dat de blauwe citroen, oftewel de politie, volledig is uitgeperst. Uit de schillen en de pitten komt geen sap van enige kwaliteit meer. De pogingen van de minister en korpschef om het korps met hun CAO-voorstellen nog verder uit te knijpen, wordt door collega’s dan ook niet geaccepteerd. Het water staat de collega’s aan de lippen. Ze zijn strijdbaar en willen de burger dienen, maar niet langer meer ten kosten van henzelf.

Oproep
Wil jij ook als kaderlid aan de slag voor je bond? Zoek dan contact met jouw bond!

 

Meer over:
CAO