16 september 2021

Bonden: recherchedienst MIT noodzakelijke vernieuwing

De politiebonden vinden het teleurstellend dat gesprekken over het Multidisciplinair Interventieteam amper gaan over inhoud en doel en veel te veel over zeggenschap en macht. Als daar geen verandering in komt, wordt de zwaar georganiseerde criminaliteit de lachende derde. Dat was de kern van hun betoog tijdens het rondetafelgesprek over het MIT dat vandaag van 9:45 tot 12:30 uur in de Tweede Kamer plaatsvond.

Het rondetafelgesprek is geïnitieerd door PVV, VVD en D’66 en gaat over de positie van het MIT binnen de veiligheidssector. Namens de Nederlandse Politiebond (NPB) voert Nine Kooiman het woord; namens Politievakbond ACP Gerrit van de Kamp. KLIK HIER om het rondetafelgesprek te bekijken.

Visie politiebonden op het MIT

  • Naar de mening van de bonden is het essentieel dat in de komende jaren, in de totale veiligheidsketen, forse investeringen gedaan worden in de aanpak van zwaar georganiseerde (internationale) criminaliteit. We staan inmiddels met 1-0 achter. De moordaanslagen in de afgelopen jaren op o.a. een advocaat en journalist zijn hier de absolute dieptepunten van.
  • Zeker de komende jaren zal de aanpak in overgrote mate gericht zijn en blijven op de strafrechtelijke/opsporingsaanpak. Wij zien echter dat ook andere vormen van aanpak van deze vorm van criminaliteit aan belang gaan winnen in aanvulling op de strafrechtelijke aanpak. Ook hiervoor zullen de komende jaren investeringen maar ook andere en nieuwe wetgeving nodig zijn.
  • Het MIT moet een zelfstandige entiteit zijn, en ook als zodanig kunnen functioneren. Helaas is er veel strijd over wie nu gaat over het MIT, dat kan niet de bedoeling zijn. De discussie moet gaan over wie heeft de beste kwaliteiten en kan in het MIT functioneren.
  • Het MIT dient dan ook niet onder de NP te hangen, dan is het immers geen eigen entiteit. Dit kan ondervangen worden door een police board op richten die belast is met het toezicht (bv wetenschap, expertise uit alle gelederen, vakbonden).
  • Het MIT komt wat ons betreft niet in plaats van de huidige vormen, aanpak en bestrijding maar is een belangrijke aanvulling daarop.

Als je doet wat je deed krijg je meer van wat je had. Dat is niet de bedoeling, dit heeft een andere aanpak nodig. Daarom is de verdere oprichting van het MIT belangrijk. Niet alleen gericht op opsporing, maar ook het hinderen en voorkomen dat criminele netwerken zich hier vestigen. Dat is waar het MIT een essentiële rol kan spelen.

DOWNLOAD HIER de position paper van de bonden voor het rondetafelgesprek over het MIT.

Bondssecretaris Nine Kooiman tijdens de rondetafelconferentie over het MIT