26 februari 2021

Bonden: overheid schiet als werkgever fors tekort

Het nieuwe kabinet moet een eind maken aan de structurele verwaarlozing van de publieke sector en overtuigend investeren in de arbeidsvoorwaarden en werkomstandigheden van het overheidspersoneel. Dat eisen de vakbonden voor politie-, defensie- en onderwijspersoneel en ambtenaren werkzaam voor Rijk, provincies, gemeenten, universitaire ziekenhuizen, rechterlijke macht en waterschappen in een gezamenlijk manifest. Rondom de Tweede Kamerverkiezingen op 17 maart zal een reeks vakbondsacties plaatsvinden om de urgentie van de politieke cultuuromslag te onderstrepen.

De titel van het manifest is ‘Werken voor publieke taken aantrekkelijk maken én houden’. Op donderdag 25 februari hebben de vakbonden voor overheidspersoneel – waaronder de NPB – dit eisenpakket aangeboden aan de politieke partijen, de werkgeversorganisaties in de publieke sector en de huidige (demissionaire) ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Defensie, Justitie en Veiligheid en Rechtsbescherming.

Acties #steunpubliekesectornu
De avond daarvoor vond een symbolische eerste actie plaats bij het ministerie van Defensie en het stadhuis van Den Haag. Beide panden werden beschenen met laserprojecties #steunpubliekesectornu. Meer acties volgen in de komende weken.

Investeringen noodzakelijk
Judy Hoffer is lid van het dagelijks bestuur van de FNV en voorzitter van de overheidsvakbondenkoepel ACOP, waarbij ook de NPB is aangesloten. ‘Het werk van de publieke sector is heel belangrijk. De regering steunt op een miljoen mensen die werken als docent, politieagent, militair of als ambtenaar op een ministerie of gemeentehuis om Nederland draaiend te houden. Maar in haar hoedanigheid als de grootste werkgever van ons land geeft ze daar niets voor terug. Diverse cao-onderhandelingen met het kabinet in nagenoeg alle overheidssectoren lopen moeizaam of zijn afgebroken zoals bij politie, Rijk, gemeenten en defensie. Voor enkele sectoren is een laf applaus, maar daar kun je niet van eten. Juist nu moet worden geïnvesteerd in hun werk.’

De rek is er echt uit
Eugenie Stolk, voorzitter van de onderwijsbond AOb: ‘In het onderwijs kampen we al jaren met een groot lerarentekort. Dat maakt het een enorme klus om goed onderwijs te blijven geven. De rek is er nu echt uit.’  Jean Debie, voorzitter van het Ambtenarencentrum: ‘Willen we dat de publieke sector niet verschraalt, dan moeten we echt investeren in deze mensen en het werk dat ze doen.’

Eisenpakket
De vakbonden doen in hun gezamenlijk manifest (link pdf) een oproep aan politiek en overheidswerkgevers. Zij vragen om

  • Een marktconforme loonontwikkeling voor 1 miljoen overheidsmedewerkers;
  • Voldoende medewerkers om de werkdruk te verminderen
  • Ruimte voor de professional: Vertrouw de medewerkers en geef meer zeggenschap aan de uitvoering;
  • Geen flex- en onzekere tijdelijke contracten maar investeren in zekerheid met continue scholing en ontwikkelkansen.