10 juli 2018

Bonden: meedoen aan bonnenactie hoef je niet te melden!

De werkgever wil dat medewerkers het laten weten aan hun operationeel leidinggevende als zij meedoen aan de bonnenactie. Bonden adviseren collega’s niet in te gaan op dat verzoek. De oproep leidt tot wantrouwen onder collega's en lijkt volgens de bonden op bangmakerij. Registratie is volgens werkgever nodig omdat deelname van invloed is op de prestaties en resultaten van de politie.

Registratie is volgens de werkgever nodig omdat deelname van invloed is op de prestaties en resultaten van de politie. Hiermee wordt voor de bonden wederom duidelijk dat de belangen van de medewerkers ondergeschikt zijn aan de cijfers. De bonden adviseren leden om niet op het verzoek in te gaan. De collega’s van de actiecentra van de bonden in de eenheden (ACT’s) zullen de teamchefs melden dat de teams collectief meedoen. Een brief met deze strekking is door de bondsvoorzitters naar korpschef Akerboom gestuurd.

Geen vertrouwen
De oproep van de korpsleiding om je eenmalig te melden bij de leidinggevende heeft tot veel wantrouwen geleid bij de collega’s. De oproep wordt ervaren als een ongeoorloofde vorm van controle en als bangmakerij. Bonden zien er nog een ander ongewenste effect in actietijd: de meeste leidinggevenden ondersteunen de acties. Ze zijn het vaak eens met de verbetervoorstellen van de bonden om de organisatie weer gezond te maken en de werkdruk binnen de perken te krijgen. Ook zij worden onder druk gezet nu de melding van deelname aan de actie bij hen moet gebeuren en zij aan de registratie moeten meewerken. Onacceptabel wat bonden betref!

Trek de oproep in
Daarom verzochten de politiebonden de korpschef in een brief dringend om de meldingsoproep in te trekken en verdere onrust onder collega’s hierover te voorkomen. Gebeurt dit niet, dan zullen de bonden niet schromen om over deze actie van de werkgever verdere stappen te nemen. Zo kunnen de bonden contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens omdat er mogelijk sprake is van een registratie van persoonsgegevens. Die registratie moet aan strenge eisen voldoen.

Meer over:
CAO