2 februari 2018

Bonden eisen politieke aandacht voor pensioen

Ruim 40.000 Nederlanders hebben het burgerinitiatief van de politiebonden voor een fatsoenlijk politiepensioen ondertekend. Dat is genoeg om de Tweede Kamer te verplichten dat onderwerp op zijn agenda te zetten. Op dinsdag 20 februari gaan we naar het parlementsgebouw om de steunbetuigingen te overhandigen. Vooral onze leden uit Den Haag en Rotterdam roepen we op daar in uniform bij aanwezig te zijn!

Voorafgaand aan de overhandiging houden de politiebonden vanaf 11.45 uur in Den Haag een actiebijeenkomst. Dat wordt het sluitstuk van de bijeenkomsten die de afgelopen maanden in bijna alle andere eenheden gehouden zijn (alleen in Den Haag en Rotterdam nog niet). We bespreken dan het doel van het burgerinitiatief en de actuele ontwikkelingen op pensioen- en CAO-gebied. De overhandiging aan een delegatie Kamerleden zal tussen 13.30 en 14.00 uur plaatsvinden.

Ben jij op 20 februari van de partij? Meld dat vooraf dan even door HIER TE KLIKKEN. Aanmelden kan tot en met donderdag 15 februari. Aangemelde deelnemers ontvangen vrijdag 16 februari nadere praktische informatie.

Fiscale blokkades
De afgelopen tien jaar heeft de politiek gehakt gemaakt van de speciale mogelijkheden van politiemensen om eerder met werken te stoppen dan op de AOW-gerechtigde leeftijd. Dat is met name gebeurd door de belastingvrije ruimte voor collectieve regelingen steeds verder af te knijpen en op die manier het laten voortbestaan daarvan voor werkgevers en bonden onbetaalbaar te maken.

Zware beroepen
Het doel van het burgerinitiatief is de politiek wakker te schudden en te laten beseffen dat door deze rigoureuze bezuinigingsoperatie de beoefenaars van zware beroepen - onder wie de politiemedewerkers - onrecht is aangedaan. Den Haag zou zich het lot van deze burgers moeten aantrekken en een deel van de opgeworpen fiscale drempels weer aanpassen, zodat vakbonden en werkgevers aan de CAO-tafel maatschappelijk verantwoorde oplossingen kunnen afspreken voor mensen die na tientallen jaren zwaar werk fysiek en/of mentaal versleten zijn.

De politiebonden willen dat de politiek daaraan meewerkt door de volgende vier ingrepen.

  • Het wettelijk mogelijk maken dat Nederlanders op meer dan één leeftijd recht krijgen op een AOW-uitkering (‘flexibele AOW’)
  • Het afschaffen van de fiscale boete op vervroegde uittreding (RVU-heffing), zodat werkgevers en werknemers daarover financieel haalbare afspraken kunnen maken;
  • Het uitbreiden van het aantal verlofuren dat fiscaal onbelast kan worden opgespaard (nu maximaal 50 keer het aantal werkuren per week);
  • Het invoeren van een netto-netto pensioenspaarregeling die buiten de vermogensrendementsheffing valt.

Nog niet getekend?
Hoe meer steunbetuigingen, hoe beter. Tot 19 februari kan iedereen ons burgerinitiatief nog ondertekenen op www.politiepensioen.nl. Iedereen die al getekend heeft: bedankt!

Meer over:
CAO