5 juni 2018

Bestook de werkgever met pittige vragen!

Op 6 juni vindt op bureau Doelwater in Rotterdam een door het korps georganiseerde bijeenkomst plaats over de CAO-onderhandelingen en met name over de thema’s flexibilisering en duurzame inzetbaarheid. De NPB en de andere bonden roepen hun leden op zo massaal mogelijk aanwezig te zijn en hun onvrede over de CAO-inzet van de werkgever luid en duidelijk te laten blijken.

Op woensdag 13 juni en op donderdag 21 juni houdt het korps nog twee van deze discussiebijeenkomsten, respectievelijk in Eindhoven en Apeldoorn. Ook daarvoor geldt de oproep vanuit de bonden: maak vooral van deze gelegenheid gebruik om de korpsleiding te bestoken met lastige vragen en tegenargumenten. Het bezoeken kan in principe in werktijd.

Meer info over de werkgeversbijeenkomsten? Kijk op intranet.

CAO-sessies vakbonden
Vanaf 18 juni houden ook de politiebonden gezamenlijke CAO-sessies door het hele land. Tegelijkertijd wordt een digitale enquête opengesteld voor collega’s die daarbij niet aanwezig kunnen zijn en toch hun zegje willen doen over de CAO-inzet van de werkgever.

De CAO-sessies van de bonden vinden plaats op:

  • 18 juni Rotterdam (De Veranda), Cor Kieboomplein ---- 9.30 - 12.30 uur
  • 19 juni Eindhoven, Mathildelaan 4 ------ 14.00 - 16.30 uur
  • 20 juni Den Haag (De Yp), Katschiplaan 10 ----- 9.30 - 12.30 uur
  • 25 juni Amsterdam (De Eenhoorn), J. Wattstraat 84 ----- 9.30 - 12.30 uur
  • 26 juni Utrecht, Kroonstraat 25 ----- 14.00 - 17.00 uur
  • 27 juni Apeldoorn, Europaweg 79 ----- 9.30 - 12.30 uur
  • 28 juni Drachten, Noorderend 4 ----- 9.30 – 12.30 uur*

* Het is ons bekend dat de laatste CAO-sessie min of meer samenvalt met de TT Assen, waardoor veel collega's in Noord-Nederland niet aanwezig kunnen zijn. Helaas was er praktisch gezien geen andere datum mogelijk. Leden uit Noord-Nederland die toch graag een CAO-sessie willen bijwonen, zijn van harte welkom op een van de andere data. Hun mening kunnen ze sowieso doorgeven via de gezamenlijke digitale enquête van de bonden.

Meer over:
CAO