7 maart 2019

Nu beschikbaar: presentatie LFU-keuzemoment

De afgelopen weken hebben de politiebonden twaalf voorlichtingsbijeenkomsten gehouden voor de collega's die tot 30 maart kunnen kiezen of ze vanaf 1 juli meedoen aan het nieuwe verlofsparen (LFU) of liever hun huidige aanspraken op levensloopbijdragen, RPU en leeftijdsdagen behouden. De daarbij gebruikte presentatie is hieronder te downloaden.

Voor alle duidelijkheid: de collega’s die bovengenoemde keuze kunnen maken zijn de medewerkers die op 1 juli vorig jaar in dienst EN tussen de 46 en 54 jaar oud waren. Ze hebben tot zaterdag 30 maart de tijd om te kiezen. Reageer je niet (uiterlijk op vrijdag 29 maart dus), dan val je automatisch onder de LFU.

KLIK HIER om de presentatie te downloaden!

Tijdens de bijeenkomsten kwamen enkele zaken aan bod die we ook hier graag nog eens toelichten.

Is gegarandeerd dat de RPU blijft bestaan?
Onderdeel van de afspraken over de komst van de LFU is een overgangsregime voor de RPU. Daardoor is officieel verankerd dat deze regeling blijft bestaan. Waar bonden en werkgever echter geen zeggenschap over hebben zijn de fiscale regels waaraan de RPU moet voldoen. Sinds 2018 is volledige pensioenopbouw tijdens RPU bijvoorbeeld pas mogelijk geworden vanaf 58 jaar. Of in de toekomst meer van dergelijke beperkingen zullen opduiken is niet te voorspellen.

Hoe vaak mag je LFU-verlof opnemen?
Dat mag je zelf weten. Je mag de uren opnemen in het jaar dat ze worden opgebouwd, maar je mag ze ook opsparen. Voorwaarde is wel dat je het verlof tijdig aanvraagt.

Bij ontslag wordt maximaal 50 procent van het LFU-verlof uitbetaald. Wat gebeurt er met de rest van het tegoed?
Die uren kun je voorafgaand aan de ontslagdatum in de vorm van verlof opnemen. De uitbetaling van maximaal 50 procent van het LFU-verlof geldt overigens niet bij ontslag wegens pensionering of bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd. In dat geval dien je voorafgaande aan het ontslag al je LFU-uren op te nemen. Het geldt ook niet bij ontslag wegens arbeidsongeschiktheid: in dat geval wordt wel je hele LFU-tegoed uitbetaald.

Als ik kies voor LFU, kan ik dan nog gebruik maken van levensloopverlof?
Tot 2022 kun je je gespaarde levenslooptegoed ook nog opnemen in verlof. Daarvoor gelden wel de eigen voorwaarden van de regeling levensloop politie. Tussentijds levensloopverlof moet bijvoorbeeld minimaal twee maanden duren.

Waarom moet ik 1 procent extra blijven werken als ik besluit niet te kiezen voor de LFU?
Tijdens het CAO-traject bleek werkgever niet bereid om de 1 procent extra werken voor alle medewerkers te laten vervallen. Nadat het afschaffen van deze verplichting onderdeel was geworden van de pluspunten van de LFU, werd afgesproken haar in ieder geval te laten vervallen voor de medewerkers die er niet voor kunnen kiezen aan de LFU mee te doen. De medewerkers die deze keuze wel kunnen maken hebben daarmee ook een keuze met betrekking tot de 1 procent extra werken.

Wat gebeurt er met meeruren?
Meeruren zijn de uren die je extra hebt gewerkt ten opzichte van het jaarwerkplan. De afspraken ten opzichte van meeruren blijven zoals ze zijn. Dat geldt niet voor de afspraken ten aanzien van overuren. In de CAO is afgesproken dat na het starten van het LFU-stelsel gewerkt gaat worden aan een regeling om overuren die in tijd worden gecompenseerd toe te voegen aan het opgebouwde LFU-verlof.

Wat zijn de gevolgen voor CAO à la carte als ik kies voor LFU?
In een kalenderjaar waarin uren zijn verkocht aan de werkgever en er extra wordt gewerkt op grond van artikel 28a lid 1 Barp kunnen geen levensfase-uren opgenomen worden.

Tellen de OVW-periodieken mee in de definitie van ‘loon’/‘een uur is een uur’?
Tijdens het LFU-verlof geldt inderdaad het normale salaris exclusief OT.

Kijk voor meer informatie en veelgestelde vragen over de LFU hieronder!

Meer over:
LFU