19 maart 2018

Bert Weeren: 'Als lid van het VO ABP kun je iets betekenen!'

Van Joep van ‘t Hek afgeleid: “Vind je het gek dat mensen het ABP niet meer serieus nemen, als het ABP ‘de mensen’ niet meer serieus neemt!” Daar gaan we wat aan doen!

Motto
Van Joep van ‘t Hek afgeleid: “Vind je het gek dat mensen het ABP niet meer serieus nemen, als het ABP ‘de mensen’ niet meer serieus neemt!” Daar gaan we wat aan doen!

Motivatie
‘Als lid van het VO ABP kun je iets betekenen! Duidelijkheid verlangen, transparant beleid afdwingen en tegengas geven aan de politiek die meent over ons gespaarde geld te moeten beslissen.’

Social media
Facebook
Skype: bertskypt
Twitter https://twitter.com/BertWe

‘Ik wil het ABP-bestuur een spiegel voorhouden’

Bert Weeren (65) is kandidaat voor militairen, Marechaussee en politie voor het Verantwoordingsorgaan (VO) van het ABP. Als onder meer oud-luchtmacht personeelsofficier en voormalig sectorhoofd Post Actief bij de AFMP en pensioenvoorlichter bij de NPB heeft hij zich de laatste jaren gebogen over de onderwerpen (financiële)voorlichting en zorg. Een gedreven man die recht door zee op wil komen voor de belangen van pensioendeelnemers en bestuur graag een spiegel voorhoudt.

Waarom heb je je kandidaat gesteld?
Ik ben ervoor gevraagd. Ik vind het belangrijk dat -met name in de voorlichting naar onze leden en eigenlijk richting alle belanghebbenden – mensen tijdig en op een goede manier worden voorgelicht. Het is belangrijk dat er mensen in het Verantwoordingsorgaan zitten die het bestuur een spiegel voor kunnen houden. Dat wil ik graag doen. Het is ons geld dat we in het pensioenfonds hebben gestopt en we hebben er recht op te weten wat daarmee gebeurt. Het geld moet op een juiste manier tot uitkering komen; daar schort het nog wel eens aan. Belangrijk daarbij is dat we vragen blijven stellen als: ‘Waar zijn jullie mee bezig?’ en ‘Hebben jullie al wel eens over dit of dat nagedacht?’. Heel veel mensen denken dat het ‘allemaal wel is geregeld’, ook jongeren. Maar de achterstand die bij de nu gepensioneerden is ontstaan, werkt ook door naar pensioenen voor mensen die nu nog jong zijn en nog een pensioen moeten opbouwen. Het is belangrijk om dat voor ogen te houden.

Wat betekent je werk als lid VO voor jou?
Het motiveert mij enorm als ik iets voor een ander kan betekenen. Dat is de rode draad in mijn leven. Ik doe dat het liefst door voorlichting te geven, zaken uit te leggen en het direct toe te passen. Dingen begrijpelijk maken en mensen informeren doe ik mijn hele leven al en ik zou dat ook graag in het VO doen. Mijn kennis van de militaire pensioenregeling, de politiespecifieke vroegpensioenafspraken en het belastingrecht kunnen goed van pas komen in het VO.

Denk je dat je invloed hebt binnen het VO?
Er is een VO omdat het wettelijk moet. Dat geldt ook voor de OR. Als je daarin zit, dan heb je de overtuiging dat je iets kunt betekenen. Als er geen VO is, dan is er niemand meer die de uitvoering toetst. Vanuit het VO wordt het bestuur gecontroleerd en raad van toezicht verkozen en daarmee heb je dus invloed op wat er gebeurt. Die kunnen we een spiegel voorhouden en vragen: ‘Is dit handig?’ en ‘Kan het anders?’ We kunnen in het VO tegenwicht geven aan de politiek en de Nederlandse Bank. De spaarder moet er beter van worden. Ik denk heus niet dat ik directe invloed heb, maar ik wil heel graag de ‘pain in the ass’ van de directie zijn. Die moet scherp blijven en de juiste regelgeving toepassen.

Wat denk je te kunnen bereiken?
Ik ben voornemens aandacht te vragen voor de organisatie van het ABP en de pensioenregelingen. Daarnaast popel ik om belangenbehartiging van de deelnemers van het ABP richting de pensioenuitvoerder te doen. Als we dat niet doen heeft het ABP een vrijbrief en dat is niet de bedoeling. Ook vind ik dat de relatie tussen deelnemer en ABP verbeterd moet worden; daar wil ik me graag voor inzetten. Daarbij zal ik niet schromen om kritische vragen te stellen. Ik wil meepraten over en sleutelen aan de nieuwe militaire pensioenregeling die dit jaar ingevoerd gaat worden’.

Meer over:
ABP-VO