23 december 2019

ATH-overstap met behoud van executieve status

In de politie-cao 2018/2020 hebben de werkgever en de bonden afgesproken het voor medewerkers aantrekkelijker te maken om voor maximaal vijf jaar van een executieve functie over te stappen naar een administratief-technische functie en daarna desgewenst weer te kiezen voor een executieve functie. De daarvoor uitgewerkte regeling wordt vanaf 1 januari 2020 van kracht.

Cruciaal element in de regeling is uiteraard dat de overgestapte medewerkers tijdens het vervullen van een ATH-functie maximaal vijf jaar hun executieve aanstelling of status behouden – en dus ook de daarmee samenhangende arbeidsvoorwaarden. Daar moet je dan echter wel twee dingen voor doen.

1. Jaarlijks een minimaal aantal executieve diensten blijven draaien.

  • Bij een aanstelling van 32 uur of meer: 18 diensten van 8 uur of 16 diensten van 9 uur.
  • Bij een aanstelling van 25 tot 32 uur: 16 diensten van 8 uur of 14 diensten van 9 uur.
  • Bij een aanstelling van 24 uur of minder: 14 diensten van 8 uur of 12 diensten van 9 uur.

Je moet zelf een team benaderen om deze diensten te draaien. In principe doe je dat bij een vast team, waarbij de ontvangende teamchef in overleg met de (formeel) leidinggevende tot een zo optimaal mogelijke inzet komt. Die inzet is in beginsel binnen de GGP, maar was je voor je ATH-overstap ergens anders in executieve dienst, dan kan het ook daar. Je voert de rang die je had voorafgaand aan de plaatsing in je ATH-functie.

2. Bekwaam blijven voor inzet op politietaken.

De werkgever biedt daarvoor de nodige faciliteiten als IBT, FVT, rijvaardigheidstraining en Profcheck. Ook moet je relevante wet - en regelgeving en dergelijke bijhouden.

Na vijf jaar wordt de aanstelling omgezet in een ATH-aanstelling, tenzij je voor het verstrijken van deze periode weer overstapt naar een executieve functie.

Overgangsbepaling
In de beleidsregel is ook een overgangsbepaling opgenomen voor medewerkers die de afgelopen jaren al zijn overgestapt van een executieve naar een ATH-functie. Zij kunnen de executieve status voor een periode van maximaal vijf jaar terugkrijgen (met als begindatum 1 januari 2020). Tot 1 maart 2020 kunnen zij zich daarvoor aanmelden bij hun leidinggevende via het aanmeldingsformulier op intranet. Je leidinggevende beoordeelt of je (nog) bekwaam bent voor het vervullen van een executieve functie of dat met een geringe inspanning (RTGP of FVT) weer kunt worden.

Breed/specifiek executief
De nieuwe regeling geldt ook voor collega’s die overstappen van een generieke executieve functie naar een executieve functie met specifieke inzet. Ook zij kunnen ervoor kiezen – onder dezelfde voorwaarden – maximaal vijf jaar lang beschikbaar te blijven voor de brede operationele politietaak. Uiteraard behouden deze medewerkers hoe dan ook de executieve aanstelling, omdat hun specifieke inzet ook executief van aard is. Door deze afspraak kunnen ze echter voeling houden met het operationele politiewerk, wat een eventuele terugkeer op termijn naar verwachting makkelijker maakt.

Meer over:
Rechtspositie