4 november 2022

Aspiranten met salaris krijgen CAO-verhoging vanaf december

Collega's die zijn ingeschaald in een aspirantenschaal ontvangen vanaf december alsnog de structurele cao-salarisverhoging van € 100 bruto per maand - die eerste keer met terugwerkende kracht tot uiterlijk 1 januari 2022. Ben je na 1 januari 2022 in dienst getreden? Dan ontvang je in december de salarisverhoging met terugwerkende kracht vanaf het moment van indiensttreding.

De loonsverhoging van € 100 bruto per maand die in de nieuwe politie-cao 2022-2024 is afgesproken, wordt met terugwerkende kracht tot 1 januari 2022 ook uitbetaald aan alle aspiranten die in een aspirantenschaal zijn ingeschaald. Die harde toezegging kregen de politiebonden op 6 oktober van de werkgever (minister van Justitie en Veiligheid + korpsleiding) tijdens hun maandelijkse arbeidsvoorwaardenoverleg. Inmiddels zijn definitieve afspraken gemaakt over de uitbetaling hiervan en dus kunnen aspiranten in december de extra uitbetaling verwachten.

Aanpassing toelagen/vergoedingen
De bedragen die op het salaris zijn gebaseerd - zoals de vakantietoeslag - worden vanwege de loonsverhoging opnieuw berekend en met terugwerkende kracht aangepast en/of uitbetaald of gereserveerd. Inkomenscomponenten als de operationele toelage en piketvergoeding stijgen niet mee met de verhoging vanaf 1 januari 2022.

Werkgeversverklaring
Collega's die een werkgeversverklaring nodig hebben (bijvoorbeeld voor het aanvragen van een hypotheek), kunnen die aanvragen na 21 december aanstaande. Vanaf dat moment zijn alle verhogingen in de verklaring verwerkt.

Tegemoetkoming eerste studiejaar
Voor alle duidelijkheid: de cao-loonsverhoging van € 100 bruto per maand geldt (nog) niet voor aspiranten die in hun eerste studiejaar geen salaris ontvangen maar een tegemoetkoming. Vanaf het moment dat deze collega's overgaan naar een salarisschaal, krijgen ze uiteraard ook de extra € 100 bruto per maand betaald.

Meer over:
cao2022