17 oktober 2017

Pensioenpetitie: wie volgt?

Nog maar een week onderweg en al 12.000 mensen tekenden het burgerinitiatief van de gezamenlijke bonden voor een fatsoenlijk politiepensioen. Een pensioen dat recht doet aan vak, risico’s en verantwoordelijkheden. Nog niet getekend? Doe het nu en roep je familie, vrienden en kennissen op dit ook te doen!

Waar doen we het ook alweer voor?
De afgelopen jaren is de politie onevenredig hard geraakt door nieuwe pensioenregels. De gemiddelde levensverwachting bij politiewerk pakt bovendien lager uit dan gemiddeld. Daarnaast zijn oudere collega’s beperkt inzetbaar voor onregelmatig en zwaar politiewerk en dat trekt een forse wissel op jongere collega’s. De pensioenleeftijd wordt langer opgerekt. Hierdoor werken collega’s langer door en hebben andere collega’s daardoor minder kansen om door te stromen naar een hogere functie. De maat is vol.

De politiebonden roepen het nieuwe kabinet daarom op om wettelijke blokkades op te heffen om ruimte te kunnen maken voor een goed (vroeg)pensioen. Dit is noodzakelijk en een randvoorwaarde om CAO-afspraken te kunnen maken. Wij willen daarom dat de:

  • AOW-leeftijd geflexibiliseerd wordt, zodat CAO-partijen sectorale afspraken kunnen maken die hierop verder bouwen
  • De fiscale boete wordt afgeschaft op vervroegde uittreding (RVU-heffing), zodat werkgevers en werknemers financieel haalbare vroegpensioenafspraken kunnen maken
  • Het aantal verlofuren wordt uitgebreid (nu maximaal 50 weken maal de arbeidsduur per week) dat fiscaal onbelast kan worden opgespaard
  • Netto-netto pensioenspaarregeling er komt die buiten de vermogensrendementsheffing valt

Waarom via een burgerinitiatief?
Een burgerinitiatief is een verzoek aan de Tweede Kamer om een uitgewerkt voorstel te bespreken en daarover een standpunt in te nemen. Met 40.000 steunbetuigingen of meer kan dit voorstel worden ingediend.

De voorzitters van de politiebonden hebben besloten dit burgerinitiatief te starten om op die manier het politiepensioen op de politieke kaart te zetten.

Teken nu!

Meer over:
Pensioen