14 december 2021

Thuiswerkvergoeding politie [UPDATE]

Vanaf 1 januari 2022 is het eindelijk zover: de invoering van een (onkosten)vergoeding voor thuiswerkende politiemedewerkers. De politiebonden hadden deze verbetering van de arbeidsvoorwaarden al opgenomen in hun cao-inzet voor 2021. Dit najaar is het alsnog gelukt met de werkgever een basisafspraak te maken over de hoogte van de vergoeding en de voorwaarden om daarvoor in aanmerking te komen.

Het regelen van een vergoeding voor de kosten van thuiswerken was al langer een wens van de bonden. Door de coronacrisis hebben de besprekingen daarover aan urgentie gewonnen. In de politie-cao 2021 werd voor dit jaar al eenmalig een ‘thuisvergoeding’ toegekend. Vanaf 1 januari 2022 geldt voor thuiswerkers bij de politie de volgende structurele aanspraak.

  • Wie minimaal vier uur op een dag thuiswerkt, kan voor die dag een vergoeding van € 2 declareren. Dit bedrag aan thuiswerkvergoeding wordt belastingvrij uitbetaald.
  • Voorwaarde is dat de werkzaamheden echt 'thuis' (= in je woning) zijn verricht - en dus niet op een andere werkplek.
  • Er kunnen voor diezelfde dag dan geen reiskosten meer worden gedeclareerd.

Geen vergoeding dienstreis
Deze laatste voorwaarde is opmerkelijk, want in de praktijk kan het natuurlijk gebeuren dat iemand op één dag eerst vier uur thuis werkt en daarna in zijn auto stapt voor een dienstreis naar een afspraak op locatie. De korpsleiding heeft echter aannemelijk gemaakt dat de huidige fiscale wetgeving hem verplicht tot deze beperking. Die wetgeving schrijft namelijk voor dat een werkgever per dag maar één gerichte belastingvrijstelling mag toekennen.

Voorbehoud
De bonden hebben zich vooralsnog bij deze stand van zaken neergelegd, maar in het akkoord over de regeling wel een voorbehoud afgesproken. Mocht de fiscale wetgeving veranderen ten gunste van het toekennen van meerdere vrijstellingen op dezelfde dag, dan worden de onderhandelingen over de afgesproken thuiswerkvergoeding heropend.

Volledigheidshalve: de huidige Belastingwet kent één uitzondering op bovengenoemde regel. Het combineren van vrijstellingen is wel mogelijk als het gaat om een reiskostenvergoeding voor ‘een zakelijke afspraak op een andere locatie dan de werkplek’. Vooralsnog lijkt de dienstreis zoals we die bij de politie kennen daar helaas niet onder te vallen.

Nibud-berekening
De hoogte van de thuiswerkvergoeding komt overeen met het bedrag dat het Nibud heeft berekend voor de meerkosten die een gemiddelde werknemer op een thuiswerkdag maakt. Daarbij is rekening gehouden met waterverbruik, elektriciteitsverbruik, verwarming, koffie/thee en tot slot toiletpapier. Het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) is een onafhankelijke stichting die informeert en adviseert over financiën van huishoudens.

Overigens is twee euro ook het maximale bedrag dat een werkgever in 2022 per dag belastingvrij mag uitbetalen als thuiswerkvergoeding. Bij een hoger bedrag zou hij van de Belastingdienst een boete opgelegd krijgen.

Declareren
Over de beoogde wijze van declareren heeft de werkgever inmiddels informatie op het korpsnet (intranet) geplaatst. In de loop van 2022 volgen meer afspraken over plaats- en tijdonafhankelijk werken – de flexibele inzetmogelijkheden waar thuiswerken deel van uitmaakt.

Meer over:
cao2021