29 augustus 2018

Akkoord over cao-acties Eindhoven

De politiebonden NPB, ACP, ANPV en VMHP en burgemeester John Jorritsma van Eindhoven hebben overeenstemming bereikt over de aard van de politieacties. De bonden zullen vandaag in verband met de cao-besprekingen twee uur voorafgaand aan de wedstrijd PSV-BATE Borisov op enkele plekken in de stad actievoeren.

De burgemeester van Eindhoven past de passage in de vergunning (beschikking) over verkeershinder aan, nu de bonden hem garanderen dat de acties niet uitdraaien op een verkeersinfarct. Daarmee is een kort geding van de baan.

De vergunning die eerder deze week aan de politiebonden is uitgereikt is op één punt aangepast: het veroorzaken van verkeershinder. Daar was een interpretatieverschil over ontstaan, waardoor volgens de bonden het hart uit de actie werd gehaald. Nu de bonden de garantie geven aan burgemeester Jorritsma dat er geen verkeersinfarct zal ontstaan in de stad, stemt hij in met deze aanpassing, waarin duidelijker omschreven staat wat wel en niet kan.

Dialoog
Zowel politiebonden als de burgemeester zijn blij met de nu gekozen oplossing. Burgemeester Jorritsma: “Het is altijd beter om via dialoog zaken met elkaar te regelen, dan via de rechter. Ik heb ingestemd met een aanpassing, omdat ik de garantie heb gekregen van de politiebonden dat er geen verkeersinfarct ontstaat in de stad, waar straks 35.000 mensen op pad gaan naar een voetbalwedstrijd. Ik heb begrip voor de sentimenten bij de politiemensen, die al maanden wachten op een goede cao. Die wensen zijn, gezien de toenemende werkdruk op het korps, gerechtvaardigd.”

“We zijn blij dat burgemeester Jorritsma heeft ingestemd met een nieuwe afspraak, vertelt een woordvoerder van de politiebonden. "De acties zullen weliswaar hinder opleveren voor het publiek, maar worden zo georganiseerd dat er geen gevaar zal zijn voor de openbare orde. We zijn verheugd dat de beperkingen van tafel zijn en dat de aangekondigde acties door kunnen gaan. We zijn er altijd om het publiek te dienen, maar we voeren actie om een betere cao te krijgen, als niemand daar wat van merkt, schiet het zijn doel voorbij.”

Overlast
In verband met de acties van de politiebonden doet de burgemeester een oproep aan alle supporters om tijdig van huis te gaan en meer tijd dan normaal uit te trekken voor de reis naar het Philips Stadion. Mensen die in het gebied wonen, werken of verblijven, moeten ook rekening houden met extra overlast.

Meer over:
CAO