5 juni 2020

Aanvullend loopbaanbeleid recherchekundigen

De werkgever en de bonden zijn het eens geworden over aanvullend loopbaanbeleid voor collega’s die in twee loopbaanstappen recherchekundige zijn geworden: het succesvol afronden van eerst een basispolitieopleiding op MBO-niveau en daarna de doorstroom-politieopleiding tot Master of Criminal Investigation (HBO-niveau). Ook deze collega’s krijgen daardoor een rechtspositioneel vastgelegd uitzicht op een functie in schaal 9.

Voor recherchekundigen die in één loopbaanstap hun diploma hebben behaald voor de basispolitieopleiding Master of Criminal Investigation bestaat al sinds 2009 een loopbaanpad. Dat is vergelijkbaar met het nu afgesproken loopbaanpad voor politiekundigen.

  • Na zijn opleiding wordt een recherchekundige geplaatst in een seniorfunctie in schaal 8.
  • Na maximaal drie jaar voldoende functioneren krijgt hij een functie in schaal 9.

Aanvullend daarop hebben de werkgever en de bonden nu ook afspraken gemaakt over verdere loopbaanpaden voor recherchekundigen die hun diploma in twee loopbaanstappen hebben behaald: eerst een basispolitieopleiding op MBO-niveau en daarna de doorstroom-politieopleiding tot Master of Criminal Investigation (HBO-niveau).

In twee loopbaanstappen recherchekundige
Binnen deze groep recherchekundigen wordt onderscheid gemaakt tussen de collega’s die op 1 juni 2020 nog bezig waren met de doorstroom-politieopleiding tot Master of Criminal Investigation en de collega’s die deze opleiding toen al hadden voltooid en inmiddels geplaatst waren in een generalistenfunctie (schaal 7) of in een seniorfunctie (schaal 8).

• A. Nog bezig met de doorstroomopleiding
Collega’s die op 1 juni 2020 nog bezig waren met de doorstroom-opleiding tot recherchekundige worden na het voltooien daarvan geplaatst in een seniorfunctie (schaal 8). Daarna vallen ze onder groep C.

• B. Doorstroomopleiding voltooid en geplaatst als generalist
Recherchekundigen in deze categorie worden per 1 september 2020 bij voldoende functioneren geplaatst in een seniorfunctie (schaal 8) in hun huidige vakgebied en team. Daarna vallen ze onder groep C.

• C. Doorstroomopleiding voltooid en geplaatst als senior
Recherchekundigen in deze categorie hebben vanaf 1 januari 2021 een voorrangspositie bij een sollicitatie naar een plaatsing als Operationeel Specialist A (schaal 9). Als meerdere collega’s uit deze categorie naar dezelfde functie solliciteren, gaat hij naar de collega die als eerste het diploma Master of Criminal Investigation heeft behaald. Hebben meerdere sollicitanten dat diploma op dezelfde datum gehaald, dan wordt de vacature aangeboden aan degene met de kortste reisafstand tussen woning en werk.

Ben je na twee jaar voorrangspositie nog niet werkzaam als Operationeel Specialist A? Dan krijg je in het derde jaar eenmalig een passende functie op dat niveau aangeboden. Maak je van dat aanbod geen gebruik, dan betekent dat ook het afzien van verdere aanspraken.

-----------------------------

Over de uitvoering van dit beleid volgt binnenkort meer informatie via de werkgever.