1 maart 2019

Akkoord over aanspraak zittend personeel op seniorfunctie

In de CAO 2018-2020 is afgesproken dat vanaf 2021 instromers met een MBO 4-politiediploma maximaal tien jaar na afronding van hun opleiding een seniorfunctie krijgen, mits ze op tijd aan bepaalde mobiliteitseisen voldoen. Vandaag hebben de politiebonden en de werkgever een akkoord bereikt over een overgangsbeleid voor het ‘zittend personeel’ dat door deze CAO-afspraak ook aanspraak krijgt op een seniorfunctie.

De politiebonden hanteerden bij de uitwerking een belangrijk uitgangspunt. Het ‘inhalen’ van zittende medewerkers door collega’s die vanaf 2021 instromen moet zoveel mogelijk worden vermeden.

Tot op het laatste moment hebben bonden en werkgever intensief overlegd en onderhandeld om tot een voor beide partijen acceptabel overgangsbeleid te komen – ook vandaag nog. Over de uiteindelijk gemaakte afspraken willen we onze leden zo goed en volledig mogelijk informeren. De communicatie zal daarom in twee delen plaatsvinden. Komende week volgt uitleg over de gemaakte afspraken op hoofdlijnen en in de weken daarna op detailniveau.

Meer over:
CAO