22 februari 2018

Akkoord nieuw soort executieve aanstelling

Op 1 februari 2018 hebben de minister en politiebonden afgesproken een nieuw soort executieve aanstelling in het leven te roepen: de ambtenaar ter uitvoering van de politietaak met specifieke inzet. Bedoeld voor functies in de vakgebieden Intelligence, Forensische Opsporing en Operationeel Specialismen waarvoor je geen brede politieopleiding nodig hebt, maar wel een zekere opsporingsbevoegdheid.

De wetswijzigingen die nodig zijn om deze executieve aanstellingsvariant mogelijk te maken zijn in gang gezet. Het is de bedoeling dat de nieuwe wetgeving op 1 juli 2018 in werking treedt.

Regulier diploma
Voor wie verandert er dan niets? Voor de collega’s met een functie in de genoemde drie vakgebieden en een regulier politiediploma. Zij behouden gewoon hun aanstelling ter uitvoering van de politietaak (oftewel hun executieve status) in de volle breedte. Hetzelfde geldt voor alle collega’s die nu executief zijn en een functie hebben in een ander vakgebied dan Intelligence, Forensische Opsporing of Operationeel Specialismen.

BOA-diploma
Voor wie verandert er dan wel iets? Voor de huidige collega’s die in een van de genoemde drie vakgebieden een functie uitoefenen op basis van een BOA-certificering (diploma) en een aanstelling hebben ter uitvoering van administratieve, technische en andere taken ten dienste van de politie – ook wel een ATH-aanstelling genoemd. Deze collega’s zijn door hun BOA-diploma bevoegd tot het opsporen van bepaalde, aangewezen strafbare feiten (op grond van artikel 142 van het Wetboek van Strafvordering).

Overgangsbeleid
De gemaakte afspraken tussen de werkgever en de bonden over de nieuwe executieve aanstelling voorzien ook in overgangsbeleid. Dat geeft de huidige ATH/BOA-collega’s in de vakgebieden Intelligence, Forensische Opsporing of Operationeel Specialismen het recht om zonder het volgen van een nadere opleiding over te stappen naar een (executieve) aanstelling als ambtenaar ter uitvoering van de politietaak met specifieke inzet. De enige voorwaarde om deze overstap te kunnen maken is het bezit van een geldig BOA-certificaat (diploma).

Vrijstelling opleiding
Het overgangsbeleid geldt tot en met uiterlijk 30 juni 2019 en biedt dus vrijstelling van een anders verplichte opleiding. Het is nog niet bekend wanneer de huidige ATH-aanstellingen worden omgezet naar een aanstelling ter uitvoering van de politietaak met specifieke inzetbaarheid. Dat gaat in ieder geval pas na 1 juli 2018 gebeuren en uiterlijk op 30 juni 2019, mits je dus al die tijd in het bezit bent én blijft van een BOA-certificering.

Dwarsliggende chefs
Dat kan in de praktijk misschien lastiger zijn dan je denkt. De NPB heeft daarover verontrustende signalen gehad van collega’s met een functie in de vakgebieden Intelligence, Forensische Opsporing en Operationeel Specialismen. Er zijn blijkbaar leidinggevenden die niet langer toestaan dat medewerkers na het verlopen van hun huidige BOA-diploma opnieuw de kans krijgen een BOA-examen te doen. Waarom ze dat weigeren is onduidelijk. Het is in ieder geval geen korpsbeleid en het leidt alleen maar tot geldverspilling, benadeling van de bedrijfsvoering en natuurlijk benadeling van de betrokken collega’s.

Ben je nu werkzaam in een van de vakgebieden Intelligence, Forensische Opsporing of Operationeel Specialismen en heb je een ATH-aanstelling? Zorg er dan voor je dat je in het bezit bent van een geldig BOA-certificaat. Staat jouw leidinggevende niet langer toe dat je je BOA-certificaat op tijd mag verlengen? Laat dit ons dan weten, zodat we het kunnen aankaarten bij de werkgever!