NPB-eenheidsbestuurder Politieacademie

Afknapper

De recruiters van de Nationale Politie maken overuren om de personeelssterkte van het korps de komende jaren op peil te houden. De klassen op de politiescholen zitten bomvol en dat juicht de NPB natuurlijk toe. Wat we niet toejuichen is de plaatsing van studenten op onlogische opleidingslocaties en een flinke mate van willekeur bij het vergoeden van reis- en verblijfkosten. Deze praktijken kunnen voor studenten in hun eerste jaar bij de politie al meteen een flinke afknapper zijn – terwijl het korps ze zo hard nodig heeft.

De NPB ontving de afgelopen weken meerdere klachten van recent ingestroomde politiestudenten en ook van recruiters. Het korps blijkt merkwaardige keuzes te maken in de verdeling van binnengehaalde medewerkers over de zes politieacademies in Nederland. Studenten woonachtig in of rondom Drachten zijn bijvoorbeeld geplaatst op de academie in Amsterdam en vice versa. Dit brengt reistijden met zich mee van ruim twee uur per enkele reis – stilstaan in files niet meegeteld. Daarbij geldt dan ook nog eens dat studenten niet meer dan 120 km per reis mogen declareren, ongeacht het werkelijke aantal gereden kilometers.

Bungalowhuisje
Om onnodig lange werkdagen en reistijden te voorkomen is aan enkele studenten voor doordeweeks een onderkomen aangeboden in een bungalowhuisje in de omgeving van hun opleidingslocatie. Deze gang van zaken zorgt voor veel verwarring onder de politiestudenten. Het korps meet kennelijk met meerdere maten. Dezelfde opleiding en doelen, maar het ene groepje mag wel overnachten en het andere groepje, in exact dezelfde situatie, mag dat niet.

Recruiters
Recruiters klagen dat het onvoorspelbare plaatsingsbeleid het voor hen lastiger maakt om doelgroepen binnen te halen, met name jongeren van 18 jaar, die nog niet in alle gevallen beschikken over een rijbewijs of auto. Binnengehaalde politiestudenten proberen de recruiters zo goed mogelijk te faciliteren, maar de strakke HRM-regels binnen het korps (human resource management) bemoeilijken dit steeds weer.

Rare smaak in de mond
Zoals bekend is de Nationale Politie behoorlijk vergrijsd en zullen de komende jaren duizenden politiemensen uitstromen, op weg naar hun verdiende pensioen. Een flinke toename van de instroom is dan ook bittere noodzaak. Het korps lijkt er niet op berekend bij zulke grote aantallen nieuwkomers iedereen op een fatsoenlijke wijze onder te brengen en te faciliteren. Dat kan studenten al meteen in hun eerste jaar een rare smaak in de mond bezorgen over hun werkgever. Geen slimme aanpak als je nieuwe talenten zo hard nodig hebt. Stel dan ook alles in het werk om ze binnenboord te houden, zou ik zeggen.

Goede faciliteiten
Voor de NPB zijn de gemelde problemen onverteerbaar. Als politiestudenten gedwongen worden onnodig lang en ver te reizen, dan moeten ze ook zo goed mogelijk gefaciliteerd worden. Wat ons betreft moeten overnachtingen, het kunnen declareren van het werkelijke aantal gereden kilometers (ook boven de 120 km per reis) en eventuele maaltijdvergoedingen daar gewoon onderdeel van uitmaken.

De NPB zal dan ook op korte termijn in gesprek gaan met de verantwoordelijken over passende oplossingen. Ben jij student of recruiter en wil je ook je verhaal of ervaringen delen? Dat kan via studenten@politiebond.nl.

Meer over:
Blog