11 augustus 2021

Laat onze EUPOL-medewerkers niet aan hun lot over!

Voormalig deelnemers aan de trainingsmissie voor politieagenten in Afghanistan roepen het kabinet op Afghaanse tolken die voor Nederland hebben gewerkt snel hiernaartoe te halen. Dat deden ze vandaag in een opiniestuk in Trouw, ook ondertekend door de voorzitters van de politiebonden, twee mensenrechtenorganisaties en Anne-Marie Snels, oud-voorzitter van defensiebond AFMP.

Nederland heeft bij missies in Afghanistan gebruik gemaakt van 273 tolken. Er zijn 440 aanvragen voor asiel ingediend door Afghanen die zeggen tolk te zijn geweest. 126 daarvan zijn goedgekeurd, 108 tolken zijn inmiddels met het gezin in Nederland.

De NOS meldt dat volgens bronnen rondom het kabinet de komende dagen en weken nog eens tientallen tolken met hun gezin naar Nederland komen. De politietrainers en politiebonden vinden dat echter niet genoeg: 'Terwijl andere landen voortvarend deze tolken uit Afghanistan ophaalden, blijft Nederland achter", schrijven ze. "De betrokken Nederlandse ministers lijken zich passief op te stellen en wachten af tot Afghanen zich melden.'

--------------------------

Onze Afghaanse collega’s zijn in levensgevaar – haal ze nu op!

Vrijdag riep de Nederlandse ambassade in Kaboel alle Nederlanders op Afghanistan per direct te verlaten. Na het recente vertrek van de NAVO is het geweld geëscaleerd en is de Taliban bezig met een ongekende opmars. Lokale tolken en andere oud-collega’s hebben ons in Afghanistan ten koste van hun veiligheid ondersteund bij het uitvoeren van onze mondiale protectietaak. Zij zijn hun leven niet zeker als Nederland ze nu niet per direct evacueert en beschermt.

Wij hebben ons als politie en civiele experts veelvuldig ingezet voor het trainen en hervormen van de Afghaanse politie en justitie als onderdeel van EUPOL Afghanistan, een civiele EU missie die diende van 2007 tot 2016.

Prijs op hun hoofd
In de ogen van de Taliban hebben onze lokale collega’s echter voor een vijandelijke organisatie gewerkt. Er staat letterlijk een prijs op hun hoofd. Het gevaar voor deze mensen neemt met de dag toe. Een aantal van hen werkte voor andere landen en is inmiddels vermoord.

Onder de ‘tolkenregeling’ zijn een deel van de militaire tolken in de afgelopen maanden naar Nederland gehaald. Zij hebben asiel gekregen en zijn eindelijk veilig. Maar de traagheid van dit proces voorspelt weinig goeds voor de politietolken.

Nederland blijft achter
Het is ontoelaatbaar dat het naar Nederland halen van onze Afghaanse collega’s niet de hoogste prioriteit heeft van de betrokken ministers Bijleveld, Broekers-Knol, Kaag en Grapperhaus. Terwijl andere landen voortvarend deze tolken uit Afghanistan ophaalden, blijft Nederland achter.

Het is volstrekt onduidelijk of naast de tolken ook andere Afghaanse EUPOL-collega’s, zoals juridisch experts en compoundbeheerders, aanspraak kunnen maken op de regeling. Zij zijn ook doelwit van de Taliban en komen nu in een vacuüm terecht dat hen het leven kan kosten. Andere landen hanteren een aanzienlijk ruimere definitie en verwelkomen naast tolken ook deze andere collega’s.

Passieve houding
De betrokken ministers lijken zich passief op te stellen en wachten af tot Afghanen zich melden. Omdat Nederland geen lijst heeft van voormalige Afghaanse medewerkers, is een kleine groep van Nederlandse EUPOL-medewerkers onze Afghaanse collega’s aan het opsporen en verifiëren.

Bewindslieden, neem uw verantwoordelijkheid jegens Afghaanse collega’s. Stel mensenlevens boven interne procedures en evacueer deze dappere mensen nu!

Voormalige EUPOL Afghanistan medewerkers:
Sander Agterhuis
Jack van den Berg
Robert Boer
Bert Brassé
Mario Compolattano
Rindert van Dijk
Peter Elberse
Jan van Gelder
Ruud Gengler
Jan Gras
Richard Grevink
Nico Hagen
Chiel Hamstra
Marc Meertens
Peter Markus
Willem Markwat
Peter Metselaar
Bert Nijen Twilhaar
Albert van Nunen Karioen
Michel Oz
Wilfried Olde Nordkamp
Angélique van Oyen
Kees Poelma
Anne-Mischa van Schouwenburg
Marleen Smit
Ferry Steegman
Klaas Valk
Ton van der Velden
Daisy Verver
Dirk van Vierssen
Rob Vroegh
Onno Zijlstra

Gesteund door:
Jan Struijs, voorzitter Nederlandse Politiebond (NPB)
Miriam Barendse, voorzitter Equipe
Gerrit van de Kamp, voorzitter politievakbond ACP
Xander Simonis, voorzitter politievakbond ANPV
VluchtelingenWerk Nederland
Amnesty International Nederland
Anne-Marie Snels, voormalig voorzitter AFMP

Meer over:
Vereniging