12 juni 2018

Actiegroep SADK wil loopbaanperspectief

Hoe staat het met de actiegroep Surveillant aan de kant en hun strijd voor meer doorstroomkansen binnen het korps? Bij de gelijknamige (besloten) Facebookgroep hebben zich inmiddels ruim 900 collega’s aangesloten; 300 mensen hebben zich als actievoerder aangemeld. Samen met NPB-juristen is een aantal gerechtelijke procedures aangespannen. De eerste gesprekken van SADK met de korpsleiding staan gepland.

Dit voorjaar besloten surveillanten uit heel het land een actiegroep op te richten. De NPB was van harte bereid ze daarbij een handje te helpen, vertelt eenheidsbestuurder Paul Lathouwers. ‘Het was de bond al jaren een doorn in het oog dat deze collega’s vrijwel geen kansen kregen om door te groeien, hoewel ze daar overduidelijk geschikt voor zijn. Vrijwel allemaal hebben ze namelijk de toelatingstesten op niveau 3 of hoger gehaald. Helaas bleken er vervolgens onvoldoende opleidingsplekken op die niveaus beschikbaar te zijn. Ze kregen toen het advies om de opleiding op niveau 2 te gaan volgen. Op die manier konden ze alvast binnen de organisatie aan de slag en daarna binnen een à twee jaar alsnog doorstromen. Helaas is daar in de praktijk bitter weinig van terechtgekomen.’

Nieuwe aanwas voorop
De werkgever bleek op geen enkele manier te bewegen om iets aan het probleem te doen. Niets hielp: gesprekken op het hoogste niveau binnen de eenheden niet, het indienen van bezwaarschriften niet, brieven aan de korpsleiding niet. Telkens wees het korps op het gebrek aan geld en capaciteit: de komende jaren gaan zeer veel collega’s met pensioen en ter vervanging moeten even zoveel nieuwe mensen worden opgeleid. De komende jaren ligt wat het korps betreft de nadruk dan ook op instroom en niet op doorstroom.

Lathouwers: ‘Voor mij is deze eenzijdige opstelling onaanvaardbaar. Als collega’s geen perspectief hebben, dan stompen ze af. Steeds meer collega’s besluiten de politie om die reden te verlaten. In Amsterdam zijn dat er momenteel gemiddeld zeven per periode. Pure kapitaalvernietiging, want de politie heeft ontzettend veel talent in huis.’

Facebookgroep
Begin dit jaar nam een groep surveillanten het initiatief om landelijk de krachten te bundelen, om te beginnen via de besloten Facebookgroep Surveillant aan de kant. Lathouwers: ‘Toen zo’n 200 collega’s zich daarbij hadden aangesloten, besloten we die achterban serieus aan ons te binden. Alleen op die manier kun je uiteindelijk echt een vuist maken. We produceerden een flyer met een aanmeldformulier, zodat collega’s ons persoonlijk konden laten weten dat ze met ons wilden strijden voor meer doorstroomkansen binnen de politie. Binnen SADK spraken we af dat we verder zouden gaan met acties zodra wij 100 actievoerders hadden. Binnen de kortste keren hadden we er echter 250 – en inmiddels zelfs al bijna 300.’

WOB-verzoek
Om de zoveel tijd komen de collega’s achter SADK bij elkaar om plannen te maken en de voortgang van gestarte acties te bespreken. Lathouwers: ‘Kennis is macht, dus als eerste hebben we een WOB-verzoek ingediend. Op basis van de Wet Openbaarheid van Bestuur hebben we allerlei interessante informatie opgevraagd die ons wellicht van pas kan komen in rechtszaken of tijdens gesprekken met de werkgever. In afwachting van de reactie van het korps op ons WOB-verzoek zijn eenheden gaan bezoeken, zowel om collega’s te informeren over onze acties als om onze achterban te vergroten. Zo zijn we al langs geweest in Amsterdam, Limburg en Midden-Nederland. De verwachting is dat we de komende tijd in ieder geval ook Oost-Nederland, Rotterdam en Noord-Holland zullen opduiken.’

Formele klacht
Ook heeft SADK de korpschef een brief geschreven en hem dringend verzocht om een gesprek over de doorstroomproblemen. Om de druk op te voeren heeft een NPB-juriste in de eerste week van juni een formele klacht tegen het korps ingediend vanwege het niet-transparante sollicitatieproces en het vrijwel niet openstellen van doorstroomplekken.

Inmiddels is er contact tussen SADK en de korpsleiding en staan er meerdere gesprekken gepland. Lathouwers: ‘Op korte termijn krijgen we van de korpsleiding de informatie waar in het WOB-verzoek om was gevraagd. Daarna gaan we met elkaar praten over de problemen – en wat mij betreft vooral over de oplossingen. Mochten we er in die gesprekken met de korpsleiding niet uitkomen, dan weten we wat ons te doen staat.’

Meer weten of iets vragen? Volg de ontwikkelingen op de Facebookpagina van SADK of mail naar surveillantaandekant@politiebond.nl.

Meer over:
OVW-rechten