Paul Lathouwers NPB-eenheidsbestuurder

Actiegroep SADK boekt eerste succes

Vanaf maart 2018 is de actiegroep Surveillant aan de kant (SADK) met hulp van de NPB aan het knokken voor meer doorstroomkansen voor intern personeel – met name BOA’s en surveillanten. Na tal van brieven, juridische procedures, klachten en gesprekken is het eerste succes geboekt: het korps heeft besloten dat ook huidige medewerkers kunnen meedingen naar extern opengestelde vacatures.

Al jaren stelt de Nationale Politie voor BOA’s en surveillanten nauwelijks interne doorstroomvacatures open. Tegelijkertijd werden ze vanwege hun dienstverband niet in aanmerking genomen als kandidaten voor de grote hoeveelheid vacatures extern opengestelde vacatures. Een onredelijke situatie, die hen op onrechtvaardige wijze remde in hun ontwikkelingsmogelijkheden.

Extern opgestelde plekken
Door de inspanningen van SADK heeft het korps dit nu ook ingezien. De directie HRM heeft besloten een eind te maken aan het beleid dat personen die al in dienst zijn van het korps niet mogen solliciteren naar extern opengestelde plekken. Door het afschaffen van deze automatisch afwijzingsgrond komen er fors meer doorstroomkansen voor interne kandidaten beschikbaar. Zij hoeven het niet meer te doen met de maximaal honderd doorstroomplekken die er jaarlijks intern worden opengesteld. Ze komen nu ook in aanmerking voor één van de ruim 2.000 plekken die het korps de komende tijd jaarlijks extern gaat openstellen.

Mooi eerste resultaat
Wat mij betreft is dit een mooi eerste resultaat. Uiteraard blijven we het doen en laten van de werkgever de komende periode goed in de gaten houden. We willen er zeker van zijn dat het nieuwe beleid ook wordt uitgevoerd en er niet ineens een andere afwijzingsgrond opduikt. Daarnaast is nog niet duidelijk hoe het zit met vrijstellingen en de komst van maatwerkklassen. Er is dus nog genoeg te doen en SADK gaat dan ook gewoon door met haar strijd om de positie van surveillanten en BOA’s binnen het korps te verstevigen.

Heb jij over dit onderwerp vragen of opmerkingen, dan horen wij die graag. Laat van je horen op de besloten FB-pagina of via dit e-mailadres.

Dank!
Hierbij wil ik alle leden van de actiegroep bedanken voor hun steun tot nu toe. Een speciaal dankwoord is op zijn plaats voor de SADK-kartrekkers Nydia, Marciano, Roy, Jordy, Geoff, Lisa, Frank, Marielle en Age en voor de collega’s van de Centrale Ondernemingsraad (COR).

Hun hulp is van groot belang geweest om deze eerste stap gezet te krijgen. Als collega’s, bonden en ondernemingsraad samen één front vormen valt er veel te bereiken.