7 april 2018

Aanpak CAO-onderhandelingen afgesproken

Op donderdag 5 april zijn de formele onderhandelingen over een nieuwe politie-CAO begonnen. De werkgever (minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid en korpschef Akerboom van de Nationale Politie) en de vier politiebonden kwamen bij elkaar om hun inzetbrieven toe te lichten en afspraken te maken over de aanpak van het onderhandelingsproces.

Op voorstel van de werkgever is besloten vier keer te vergaderen en dan telkens een cluster van onderwerpen te bespreken. Om te beginnen zal worden gesproken over mogelijke verbeteringen van de Nationale Politie als organisatie, waarbij naast de inrichting en besturing ook de flexibiliteit en capaciteit aan de orde komen.

In de drie bijeenkomsten daarna zal worden onderhandeld over

  • Duurzame inzetbaarheid, mobiliteit en ziekteverzuim
  • Kwaliteit en opleidingen
  • Beloningen, inkomen en toelagen

Afgesproken is dat de bonden en werkgever twee weken de tijd nemen om (ieder voor zich) een aantal onderwerpen uit hun inzetbrieven te concretiseren. De NPB en de andere politiebonden gaan om te beginnen aan de slag met het uitwerken van een pakket gezamenlijke voorstellen voor het verbeteren van de Nationale Politie als organisatie.

-------------------------------------------

Voor wie zich alvast wil inlezen:

NPB-reactie Inrichtings- en Realisatieplan Nationale Politie (oktober 2012)

NPB-Schijf van Vijf voor een gezond politiekorps (februari 2017)

NPB-reactie op het regeerakkoord Rutte III (oktober 2017)

NPB-reactie rapport-Kuijken (evaluatie Politiewet 2012, november 2017)

Meer over:
CAO