10 augustus 2020

Aanmelden doorstroom N4/N3: laatste maand!

In juni 2019 bereikten de werkgever en de bonden een akkoord over de uitvoering van een veeljarig project op loopbaangebied: de bevordering van 15.000 generalisten (schaal 7) naar een seniorfunctie (schaal 8). Om deze aanspraak te activeren is een persoonlijke aanmelding via Youforce vereist. De daarvoor geplaatste ‘tegel’ is nog beschikbaar tot en met 31 augustus. LET OP: Dit bericht geldt niet voor generalisten die al een doorstroomopleiding van MB02- naar MBO3-niveau achter de rug hebben.

In de CAO 2018-2020 is afgesproken dat vanaf 2021 instromers met een MBO 4-basispolitiediploma maximaal tien jaar na het afronden van hun opleiding worden bevorderd van Allround Politiemedewerker (schaal 7) naar een seniorfunctie (schaal 8). De bonden hebben daarbij bedongen dat de huidige medewerkers met hetzelfde werk-en-denkniveau ook aanspraak krijgen op bevordering naar een seniorfunctie voordat de lichting van 2021 daarvoor aan de beurt komt.

Al doorgestroomd van niveau 2 naar niveau 3
In eerste instantie vielen onder dit 'overgangsbeleid' uitsluitend de huidige generalisten met een politiediploma op MBO4-niveau (Allround Politiemedewerker) of een politiediploma op MBO3-niveau (Politiemedewerker) die NIET was behaald door het volgen van een doorstroomopleiding. Met andere woorden: er was niets afgesproken voor collega's die een doorstroomopleiding van niveau 2 (Surveillant) naar niveau 3 (Politiemedewerker) hadden gevolgd. Op aandringen van de bonden is daar dit jaar verandering in gekomen. Al eerder naar MBO3-niveau doorgestroomde generalisten krijgen eenmalig de gelegenheid zich aan te melden voor een tweede doorstroomopleiding naar MBO4-niveau. Daarvoor geldt echter een aparte aanmeldingsprocedure. Die gaat van start vanaf 1 oktober en duurt tot en met 31 december 2020.

Aanmeldingsfase 1
De rest van de huidige generalisten is door de werkgever om praktische redenen verdeeld in twee groepen. Ten eerste de collega's met een basispolitiediploma op MBO4-niveau of een daaraan gelijkgestelde politieopleiding van voor 2002 en meer dan 32 politiedienstjaren op hun conto. Voor deze collega’s werd op 3 december vorig jaar een aanmeldingstegel in Youforce geopend. Het toekennen van de eerste duizend bevorderingen in 2020 gebeurt op basis van de aanmeldingen die voor 15 januari 2020 zijn binnengekomen.

Ben je een generalist op MBO4-niveau met meer dan 32 politiedienstjaren en heb je met aanmelden gewacht tot na 15 januari 2020? Dan behoud je gewoon je aanspraak op een seniorfunctie in schaal 8. Je krijgt die bevordering dan alleen pas later toegekend.

Aanmeldingsfase 2
Sinds 1 februari kunnen ook de overige rechthebbenden zich via Youforce aanmelden. Dat zijn:

  • De huidige generalisten met een basispolitiediploma op MBO4-niveau (allround politiemedewerker) of een daaraan gelijkgestelde politieopleiding van voor 2002 met minder dan 33 politiedienstjaren. Zij kunnen zich voor bevordering naar een seniorfunctie aanmelden via de tegel ‘Aanmelden N4 generalist’.
  • De huidige generalisten met een politiediploma op MBO3-niveau (politiemedewerker) die niet verkregen is via een doorstroomopleiding en die geschikt worden bevonden voor het volgen van een (doorstroom)opleiding naar niveau 4 – kortweg het N4-traject. Zij kunnen zich hiervoor aanmelden via de tegel ‘Aanmelden N3 generalist’. Ben je geschikt bevonden voor het N4-traject, dan krijg je tot eind 2028 de tijd om deze doorstroomopleiding met goed gevolg af te ronden.

Aanmelding doorgestroomde surveillanten
Zoals gezegd is op aandringen van de bonden dit jaar ook een extra doorstroomperspectief afgesproken voor generalisten die na een basispolitieopleiding tot surveillant (MBO2-niveau) al met succes een doorstroom-opleiding tot politiemedewerker (MBO3) hebben afgerond. Zij krijgen eenmalig de mogelijkheid zich aan te melden voor het N4-traject. In hun geval is aanmelding via Youforce echter pas mogelijk tussen 1 oktober en 31 december 2020.

N4-traject
De toelating tot dit traject/deze doorstroomopleiding gebeurt op volgorde van het aantal politiedienstjaren: meer dienstjaren, eerder aan de beurt. Het met succes afleggen van het N4-traject geeft toegang tot het solliciteren naar seniorvacatures en tot vervolgopleidingen op de Politieacademie waarvoor het diploma Allround Politiemedewerker (MBO4) is vereist.

Het N4-traject is gericht op Opsporing en Signaleren & adviseren. Het is de bedoeling dat er verschillende leermogelijkheden worden aangeboden, waarbij zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met relevante werkervaring.

Momenteel werkt de Politieacademie aan het vormgeven van dit N4-traject. Het streven is deze vanaf 2021 aan te bieden. In het najaar van 2020 volgt uitgebreide informatie over dit traject op intranet.

Meer weten?
Meer informatie over de voorwaarden en het aanmelden vind je op de intranetpagina Loopbaanpaden en overgangsbeleid. Hier vind je ook de link naar Youforce om je aan te melden. Bekijk op deze intranetpagina ook de film en de infographics.

Meer over:
CAO