Marijke Kemna NPB-kaderlid

Pensioenpetitie naar Tweede Kamer

Vandaag was de grote dag! Met een demonstratieve actie presenteerden de politiebonden NPB, ACP, ANPV en VMHP de Tweede Kamer een petitie die oproept tot het (opnieuw) mogelijk maken van een fatsoenlijk en goed (vroeg)pensioen voor politiemensen en beoefenaars van andere zware beroepen, voorzien van meer dan 40.000 gezamenlijk opgehaalde handtekeningen. En ik was erbij!

In een mooie stoet van zo’n honderd collega’s vertrokken we van de Bezuidenhoutseweg in Den Haag naar de Tweede Kamer, met korte tussenstops bij Ondernemingsorganisatie VNO-NCW en het hoofdbureau van de Nationale Politie op de Nieuwe Uitleg. Aan beide adressen konden we natuurlijk niet voorbijlopen zonder even aan te bellen en om sympathie en een handtekening te vragen.

Op het eerste adres kregen we geen handtekening, maar wel morele steun. De boodschap was duidelijk: ‘We komen hier samen uit. Voel je moreel gesteund door werkgevers Nederland!’

Korpschef Akerboom moest eerst even met zijn afdeling Communicatie overleggen of hij ons wel te woord wilde staan, maar uiteindelijk kwam ook hij even naar buiten. Hij verklaarde dat het voor hem als een paal boven water stond dat politiemensen zwaar en riskant werk doen. Dat is mooi, want zijn steun hebben we hard nodig.

Daarnaast liet Akerboom weten het pensioenmanifest van de bonden een duidelijk signaal aan de politiek te vinden. Zelf weigerde hij zijn krabbel eronder te zetten en dat vind ik maar wat jammer. Een collega vroeg hem nog wel even waarom hij voor onze petitie niet wilde tekenen en voor de CAO-inzetbrief van de werkgever wel. Topper!

Enfin. De Tweede Kamer gaat met de petitie aan de slag. Dat wil zeggen: men gaat bekijken of dit burgerinitiatie aan alle voorwaarden voldoet en zo ja, wanneer de aangekaarte kwestie dan voor behandeling op de agenda van de Kamer kan worden gezet. Dank aan de opstellers ervan en aan alle ondertekenaars. Dank ook aan de collega’s Haaglanden voor de goede ontvangst en de begeleiding van onze stoet.

Nu die CAO-onderhandelingen. Kom maar op!

Meer over:
Pensioen