19 maart 2019

18 maart 2019: een heftige dag

Aan maandag 18 maart 2019 zal tot in lengte van jaren met gemengde gevoelens worden teruggedacht. Voor veel burgers zal de afschuw over het doodschieten van drie onschuldige burgers door een gestoorde man in een Utrechtse tram voor altijd gekoppeld blijven aan waardering voor het kordate en geruststellende optreden van de Nederlandse veiligheidsdiensten dat daarop volgde.

Een knappe prestatie van de medewerkers van die veiligheidsdiensten, want die moesten in veel gevallen een flinke omschakeling maken toen het huiveringwekkende nieuws begon door te dringen en er een beroep werd gedaan op hun professionele inzet.

Duizenden politiemensen waren op dat moment namelijk onderweg naar het Malieveld in Den Haag voor een gezamenlijke protestactie tegen het pensioenbeleid van het huidige kabinet. Dat gebeurde zowel in tientallen bussen als in vele tientallen politie- en defensievoertuigen waarmee op de Nederlandse snelwegen een langzaamaan-actie werd uitgevoerd (66 kilometer per uur op alle rijbanen).

Kort nadat de eerste bussen met actievoerders bij het Malieveld waren gearriveerd besloten de voorzitters van de organiserende vakbonden de actie af te blazen. Wij voelden het als onze verantwoordelijkheid om op die manier respect te tonen voor de slachtoffers van de krankzinnige moordpartij in Utrecht. Tegelijkertijd was dit de beste manier om onze leden te steunen in hun duidelijke wens in de ontstane situatie zo snel mogelijk weer aan het werk te gaan en hun collega’s in Utrecht te helpen.

Voor het besluit om de protestactie af te gelasten was op het Malieveld en in de bussen volop begrip. Toch was het voor veel kaderleden en medewerkers van de bonden ook een doffe teleurstelling. Het ging om een grootschalige en logistiek ambitieuze actie; met de voorbereidingen daarvan waren honderden mensen wekenlang intensief bezig geweest.

Namens het bestuur van de NPB bedanken wij alle leden die maandag als actievoerder op weg naar Den Haag zijn gegaan voor hun steun en hun begrip. Alle kaderleden en medewerkers die zo hard hebben gewerkt aan het op poten zetten van onze actiedag bedanken we voor hun kennelijk onuitputtelijke enthousiasme en doorzettingsvermogen.

Door overmacht hebben we onze protestactie op 18 maart voortijdig moeten staken, maar de strijd om een sociaal pensioenstelsel gaat door!

Jan Struijs, voorzitter NPB
Nine Kooiman, secretaris NPB
Albert Springer, penningmeester NPB

Meer over:
Pensioen