21 november 2024

NPB-basiscursus rechtshulp (deel 4)

Ook dit najaar leidt de NPB weer een groep nieuwe collega’s op tot individueel belangenbehartiger (IBB-er). Vandaag deel 4 van hun basistraining: Juridische bijstand bij onvoldoende functioneren mede in relatie tot het Beleidskader Resultaat- en Ontwikkelcyclus en de rol van de belangenbehartiger.

De IBB-opleiding van de NPB bestaat uit vier (losse) cursusdagen:

  • Do 26 september: Introductie en Algemene wet bestuursrecht
  • Do 17 oktober: Juridische bijstand bij ziekte & re-integratie
  • Do 7 november: Juridische bijstand bij disciplinaire onderzoeken
  • Do 21 november: Juridische bijstand bij onvoldoende functioneren mede in relatie tot het Beleidskader Resultaat- en Ontwikkelcyclus en de rol van de belangenbehartiger.

Na het met succes afronden van alle onderdelen ontvangen deelnemers een NPB-certificaat.

Vakbondsverlof
Voor deelname aan deze vakbondsactiviteit kun je gebruik maken van de faciliteiten voor buitengewoon verlof in het Besluit algemene rechtspositie politie (Barp, artikel 35).

Belangstelling?
Aanmelden voor de eerste dag van de basistraining is alleen mogelijk met instemming van de IBB-coördinator en/of de eenheidsbestuurder van jouw NPB-afdeling. Neem dus aub eerst contact met deze collega’s op voor overleg. Vervolgens kun je je digitaal aanmelden.

 

Meer over:
NPB-scholing