20 juni 2024

NPB-basistraining rechtshulp: inschrijving geopend

De NPB zoekt extra vrijwilligers voor de eerste opvang van collega’s die behoefte hebben aan advies en rechtshulp vanwege een (dreigend) probleem op het gebied van werk en inkomen. Zinvol en gewaardeerd vakbondswerk, goed voor je levenservaring en netwerk! Belangstelling? Volg dan dit najaar de vierdaagse NPB-training tot individueel belangenbehartiger (IBB-er)! (Foto: collega's die op 20 juni hun IBB-certificaat bemachtigden.)

Elke NPB-afdeling heeft zijn eigen IBB-team. Dat zijn vrijwilligers die er een kick van krijgen om collega’s met vragen over hun rechtspositie te voorzien van een deskundig antwoord en eventueel in te grijpen om kleine problemen van collega’s klein te houden.

Het kan ook gebeuren dat je hulp wordt ingeroepen om grote problemen op het gebied van werk en inkomen klein te maken. Dat gebeurt dan vaak in samenwerking met andere kaderleden binnen de afdeling en de juristen en advocaten op het NPB-hoofdkantoor.

Basisopleiding
Leden kunnen pas als belangenbehartiger aan de slag als ze de IBB-basisopleiding van de NPB hebben gevolgd en met een certificaat naar huis zijn gegaan. Die basisopleiding bestaat uit vier (losse) cursusdagen, die dit najaar worden gegeven op de volgende data:

  • Do 26 september: Introductie en Algemene wet bestuursrecht
  • Do 17 oktober: Juridische bijstand bij ziekte & re-integratie
  • Do 7 november: Juridische bijstand bij disciplinaire onderzoeken
  • Do 21 november: Juridische bijstand bij onvoldoende functioneren mede in relatie tot het Beleidskader Resultaat- en Ontwikkelcyclus en de rol van de belangenbehartiger.

Vakbondsverlof
In principe vinden alle cursusdagen plaats op het NPB-hoofdkantoor in Baarn. Voor deelname aan deze cursussen kun je gebruik maken van de faciliteiten voor buitengewoon verlof in het Besluit algemene rechtspositie politie (Barp, artikel 35).

Na het doorlopen van de vier cursusdagen ontvang je een NPB-certificaat.

Belangstelling?
Aanmelden is alleen mogelijk met instemming van de IBB-coördinator en/of de eenheidsbestuurder van jouw NPB-afdeling. Neem dus aub eerst contact met deze collega's op voor overleg.

Vervolgens kun je je digitaal aanmelden voor (elk van) de vier cursussen of één of meer gemiste cursussen van een eerdere IBB-basistraining.

* Dinsdag 26 september: Introductie en Algemene wet bestuursrecht

* Donderdag 17 oktober: Juridische bijstand bij ziekte & re-integratie

* Donderdag 7 november: Juridische bijstand bij disciplinaire onderzoeken

* Donderdag 21 november: Juridische bijstand bij onvoldoende functioneren mede in relatie tot het Beleidskader Resultaat- en Ontwikkelcyclus en de rol van de belangenbehartiger.