16 januari 2024

NPB-basiscursus rechtshulp 2024: inschrijving geopend

De NPB zoekt extra helpende handen om collega’s met een probleem op het gebied van werk en inkomen op te vangen en te voorzien van rechtshulp. Zinvol en gewaardeerd vakbondswerk, goed voor je levenservaring en netwerk! Belangstelling? Meld je aan voor de vierdaagse NPB-opleiding tot individueel belangenbehartiger (IBB-er). De eerste cursusdag is op donderdag 14 maart.

Elke NPB-afdeling heeft zijn eigen IBB-team. Dat zijn vrijwilligers die er een kick van krijgen om collega’s met vragen over hun rechtspositie te voorzien van een deskundig antwoord en eventueel in te grijpen om kleine problemen van collega’s klein te houden. Het kan ook gebeuren dat ze te hulp worden geroepen om grote problemen op het gebied van werk en inkomen klein te maken. Dat gebeurt dan vaak in samenwerking met andere kaderleden binnen de afdeling en de juristen en advocaten op het NPB-hoofdkantoor.

Basisopleiding
Leden kunnen pas als belangenbehartiger aan de slag als ze de IBB-basisopleiding van de NPB hebben gevolgd en met een certificaat naar huis zijn gegaan. Die basisopleiding bestaat uit vier (losse) cursusdagen, die dit voorjaar worden gegeven op de volgende data:

Vakbondsverlof
In principe vinden alle cursusdagen plaats op het NPB-hoofdkantoor in Baarn. Voor deelname aan deze cursussen kun je gebruik maken van de faciliteiten voor buitengewoon verlof in het Besluit algemene rechtspositie politie (Barp, artikel 35).

Na het doorlopen van de vier cursusdagen ontvang je een NPB-certificaat.

Belangstelling?
Aanmelden is alleen mogelijk met instemming van de IBB-coördinator en/of de eenheidsbestuurder van jouw NPB-afdeling. Neem dus aub eerst contact met deze collega's op voor overleg.

Vervolgens kun je je digitaal aanmelden voor (elk van) de vier basiscursussen of voor één of meer gemiste cursussen van een eerdere IBB-basisopleiding.