3 februari 2022

NPB-basiscursus rechtshulp voorjaar 2022

De NPB zoekt extra helpende handen om collega’s met een probleem op het gebied van werk en inkomen op te vangen en van de juiste rechtshulp te voorzien. Dat is zinvol en dankbaar vakbondswerk en ook nog eens goed voor je netwerk en levenservaring! Klinkt interessant? Meld je dan aan voor de vierdaagse NPB-opleiding tot individueel belangenbehartiger (IBB-er). De eerste cursusdag is op donderdag 14 april.

Elke NPB-afdeling heeft zijn eigen IBB-team. Dat zijn vrijwilligers die er een kick van krijgen om collega’s met vragen over hun rechtspositie te voorzien van een deskundig antwoord en eventueel in te grijpen om kleine problemen van collega’s klein te houden. Het kan ook gebeuren dat ze te hulp worden geroepen om grote problemen op het gebied van werk en inkomen klein te maken. Dat gebeurt dan vaak in samenwerking met andere kaderleden binnen de afdeling en de juristen en advocaten op het NPB-hoofdkantoor.

Basisopleiding
Leden kunnen pas als belangenbehartiger aan de slag als ze de IBB-basisopleiding van de NPB hebben gevolgd en met een certificaat naar huis zijn gegaan. Die basisopleiding bestaat uit vier (losse) cursusdagen, die dit voorjaar worden gegeven op de volgende data:

  • Donderdag 14 april: Introductie en Algemene wet bestuursrecht
  • Donderdag 12 mei: Juridische bijstand bij ziekte & re-integratie
  • Donderdag 16 juni: De rol van de IBB-er bij gesprekken
  • Donderdag 7 juli: Juridische bijstand bij disciplinaire onderzoeken

Vakbondsverlof
In principe vinden alle cursusdagen plaats op het NPB-hoofdkantoor in Baarn. Voor deelname aan deze cursussen kun je gebruik maken van de faciliteiten voor buitengewoon verlof in het Besluit algemene rechtspositie politie (Barp, artikel 35).

Na het doorlopen van de vier cursusdagen ontvang je een certificaat.

Belangstelling?
Aanmelden is alleen mogelijk met instemming van de IBB-coördinator en/of de eenheidsbestuurder van jouw NPB-afdeling. Neem dus aub eerst contact met deze collega's op voor overleg; hun namen en contactgegevens vind je op deze plek in het overeenkomstige artikel in de (beveiligde) NPB-app.

Vervolgens kun je je digitaal aanmelden voor (elk van) de vier basiscursussen of voor één of meer gemiste cursussen van een eerdere IBB-basisopleiding. Dat kan in de app, maar ook hieronder.

Meer over:
Rechtshulp